Srpska EFT-u koncesiju za solarnu elektranu u Bileci

Republika Srpska dodelila EFT-u koncesiju za solarnu elektranu u Bileći

14.05.2020. - Firma Vuka Hamovića će potpisati ugovor za fotonaponsko postrojenje od 60 megavata, pošto je nadmetanje...

Page:
1