Svetski dan biodiverziteta

Međunarodni dan biodiverziteta: Izgradnja zajedničke budućnosti za sav život planete

Međunarodni dan biodiverziteta: izgradnja zajedničke budućnosti za sve vrste na planeti

21.05.2022. - Dostupnost vode, hrane, lekova, energije u potpunosti zavisi od zdravih i vitalnih ekosistema planete

Page:
1