regea karlovac prostorni plan dekarbonizacija gradska cetvrt

Hrvatski grad Karlovac dobiće prvu niskougljeničnu četvrt u regionu

09.01.2023. - Grad je sa agencijom REGEA pripremio prostorni plan koji trasira put da jedna od četvrti bude održiva, energetski efikasna i otporna na klimatske promene

Page:
1