Desumporizacija TE Ugljevik upotrebna dozvola

Desumporizacija u TE Ugljevik obustavljena jer se čeka upotrebna dozvola

25.12.2020. - Termoelektrana Ugljevik je podigla cenu struje na ime održavanja sistema za desumporizaciju, ali on ne može u redovan rad bez upotrebne dozvole

Page:
1