Panorama-Grude0-Hercegovina-web

Norvežani grade prvu veliku solarnu elektranu u BiH

27.05.2022. - Lokacija buduće solarne elektrane od 45MW nalazi se u opštini Grude, Herceogivna, nekih dvadesetak kilometara od Jadranskog mora

Page:
1