hse tes ge hagodba blok 6

HSE i TEŠ dobili 261 milion evra na ime vansudske nagodbe sa GE

15.03.2021. - Dogovor se odnosi na učešće kompanije Alstom Power u izgradnji bloka 6 TEŠ-a, a uključen je GE jer je 2015. kupio ovu firmu.

Page:
1