Vlada Srbije sarađuje sa USAID-om na unapređenju energetske efikasnosti

Vlada Srbije sarađuje sa USAID-om na unapređenju energetske efikasnosti

25.01.2023. - Vlada Srbije i USAID su potpisali memorandum o razumevanju o zajedničkom radu na unapređenju energetske efikasnosti u Srbiji

Page:
1