mali-nuklearni-reaktori-smr-nuklearna-energija-nea

Agencija za nuklearnu energiju počela redovno praćenje razvoja malih modularnih reaktora

17.03.2023. - Agencija za nuklearnu energiju je pokrenula publikaciju SMR Dashboard, koja prati razvoj i komercijalizaciju malih nuklearnih reaktora

Page:
1