subvencije

Izabrano 19 elektrana koje će dobijati subvencije za OIE i visokoefikasnu kogeneraciju u Sloveniji

05 новембра 2019 - Agencija za energetiku Slovenije završila je najnoviju proceduru izbora postrojenja za proizvodnju električne energije koja...

Slovenija objavila javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za OIE i kogeneraciju

28 децембра 2018 - Agencija za energetiku Slovenije objavila je poziv za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju električne energije...

Albanija zakon o obnovljivim izvorima energije

Slovenija pokrenula proceduru za dodelu podsticaja za proizvodnju struje iz OIE i CHP

07 септембра 2017 - Slovenačka Agencija za energetiku je objavila javni poziv za izbor projekata postrojenja za proizvodnju električne...

Page:
1