Energetska efikasnost

Potpuna dekarbonizacija proizvodnje je strateški cilj Eliksir Grupe do 2030. godine

Potpuna dekarbonizija proizvodnje je strateški cilj Eliksir Grupe do 2030. godine, Matijas Predojević

Foto: Balkan Green Energy News

Objavljeno

10.06.2024.

Država

Komentari

comments icon

0

Podeli

Objavljeno

10.06.2024.

Država

Komentari

comments icon

0

Podeli

Investicioni ciklus “Prahovo 2027” Eliksir Grupa, kao vodeći proizvođač fosforne kiseline i mineralnog đubriva u regionu, podigla je sopstvenu lestvicu ciljeva za doprinos globalnim naporima za smanjenje emisije gasova s efektom staklene bašte (GHG). Sprovođenje ambicioznih planova za smanjenje emisija ugljen-dioksida u proizvodnim procesima i postizanje čistije proizvodnje, koji su predstavljeni na BEF 2024, predstavljaju i ključni deo priprema ove kompanije za primenu Mehanizma za prekogranično prilagođavanje emisija ugljenika (CBAM), koje očekuje energetski intenzivne industrije od 1. januara 2026. godine.

“U Evropi energetika predstavlja oko 70 odsto svih GHG emisija, a slično je i kod nas u Eliksiru. Naši tehnološki procesi nisu ugljenično opterećeni i dominantan udeo u ugljeničnom otisku naših proizvoda dolazi iz upotrebe fosilnih energenata. Zato važan deo velikog investicionog ciklusa „Prahovo 2027“ koji ćemo realizovati u naredne tri godine predstavljaju projekti koji će smanjiti potrošnju energije po toni proizvoda, ali i oni koji će dekarbonizovati izvore energije koja je neophodna za proizvodnju”, kaže Matijas Predojević (Matthias Predojević), potpredsednik Eliksir Grupe za korporativni razvoj, u intervjuu za Balkan Green Energy News.

Na proizvodnoj lokaciji u Prahovu, koja je centar Eliksirove hemijske proizvodnje, do 2027. godine biće izgrađena četiri nova grinfield postrojenja sa potpuno novom industrijskom infrastrukturom, što su investicije vrednosti oko 300 miliona evra. “Ova ulaganja će otvoriti od 200 do 300 novih radnih mesta, sve sa ciljem da postane najsavremeniji industrijsko-hemijski park u ovom delu Evrope”, kaže Predojević.

Kako objašnjava, investicioni ciklus je osmišljen tako da prvenstveno uskladi proizvodnju Elixir Grupe sa zahtevima Evropskog zelenog dogovora i Zelene agende za Zapadni Balkan, s ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2030. i osiguravanja liderske pozicije na evropskom tržištu.

“Zahtevi CBAM-a, koji su usmereni na smanjenje emisija ugljen-dioksida i podsticanje čistije industrijske proizvodnje, direktno su integrisani u našu strategiju. Nova fabrika fosforne kiseline koristiće naprednu tehnologiju koja će omogućiti smanjenje potrošnje energije za 50 odsto po toni proizvedene fosforne kiseline, što će direktno uticati na smanjenje ugljeničnog otiska svih naših proizvoda. Takođe, biće značajno redukovana potrošnja vode i povećan stepen cirkularnosti svih materijala na lokaciji u Prahovu, čime se potvrđuje naša posvećenost racionalnom korišćenju prirodnih resursa”, objašnjava Predojević.

Koji je značaj energane na otpad za proces dekarbonizacije u Eliksiru?

Izgradnja energane koja će vršiti energetsko iskorišćenje otpada je centralni deo strategije dekarbonizacije energetskih potreba Eliksir Grupe u Prahovu.

Ovo inovativno postrojenje će kao gorivo koristiti nereciklabilni industrijski otpad i na taj način će značajno smanjiti zavisnost naših proizvodnih procesa od upotrebe fosilnih energenata poput uglja, mazuta i gasa.

Energetsko iskorišćenje otpada smanjuje ugljenični otisak po toni proizvedene fosforne kiseline. Time direktno i indirektno dekarbonizuje sve naše proizvode

Energetskom valorizacijom otpada i tako dobijenom toplotnom energijom potrebnom u proizvodnim procesima, dodatno ćemo smanjiti ugljenični otisak po toni proizvedene fosforne kiseline. Time direktno i indirektno dekarbonizujemo sve naše proizvode, jer je fosforna kiselina osnovna sirovina u svim našim proizvodnim procesima.

Čak i indirektno, naši novi i inovativni proizvodi tečnih, praškastih i kristalnih đubriva doprineće održivoj poljoprivredi, koja je resursno efikasna i kojom se emisije CO2 svode na minimum. Kroz ove mere, Eliksir Grupa aktivno sprovodi dekarbonizaciju proizvodnih procesa i usklađivanje sa zahtevima evropskog tržišta, čime ostajemo konkurentni lideri na tom tržištu.

Prahovo2027 lokacijski render
Foto: Lokacija industrijsko-hemijskog parka Prahovo

Kakav je uticaj ovakvih postrojenja na razvoj cirkularne ekonomije?

Energane na otpad predstavljaju jedinu alternativu za trajno deponovanje nereciklabilnog otpada u životnu sredinu, koje je prema hijerarhiji upravljanja otpadom koju propisuje Evropska unija — a koja se primenjuje i kroz naše zakonodavstvo — najmanje poželjna opcija.

Energane na otpad igraju ključnu ulogu u cirkularnoj ekonomiji i komplementarne su sa reciklažnom industrijom

Drugim rečima, energane na otpad igraju ključnu ulogu u cirkularnoj ekonomiji i komplementarne su sa reciklažnom industrijom. Koristeći otpad za dobijanje energije, one značajno smanjuju količinu nereciklabilnog otpada koji se odlaže u životnu sredinu i na ovaj način, donose koristi celokupnoj društvenoj zajednici.

Da li proces smanjenja emisija tokom čitavog životnog ciklusa proizvoda može da ostane samo u okvirima fabrika ili je potrebno uključivanje i šire zajednice?

Iako fabrike imaju ključnu ulogu u upravljanju emisijama iz Scope 1 i 2, šira slika je puno kompleksnija. Uključivanje šire zajednice, promena navika i svesti građana je neophodna. Svi smo mi deo tog lanca – od dobavljača i prevoznika do krajnjih potrošača. Na primer, kako potrošači koriste proizvode i u kojoj meri su efikasni reciklažni tokovi može značajno uticati na krajnji ekološki otisak. Dakle, stvar je zajedničkog napora i kontinuirane edukacije, kako bismo zajedno minimizirali negativne uticaje na našu planetu.

Kakvi su planovi kompanije u vezi sa većim korišćenjem obnovljivih izvora energije, ulaganje u sopstvene elektrane ili PPA ugovori?

Strateški cilj Eliksir Grupe jeste dekarbonizacija celokupnog poslovanja, uključujući biznis sa đubrivima, proizvodnju fosforne kiseline i drugih naših proizvoda. Identifikovali smo potrošnju energije kao ključnu oblast dekarbonizacije poslovanja, i naši napori idu u dva smera. Najpre, želimo da povećamo energetsku efikasnost, odnosno da smanjimo potrošnju toplotne i električne energije po jedinici proizvoda, što ćemo postići izgradnjom nove fabrike fosforne kiseline, koristeći novu, resursno efikasniju tehnologiju, dok preostale potrebe za energijom nameravamo da zadovoljimo iz alternativnih i obnovljivih izvora energije.

U pogledu električne energije trenutno tražimo optimalni kapacitet, tehnologiju i način balansiranja energije iz solarnih panela i vetroparka

U pogledu toplotne energije, energana na otpad će supstituisati fosilna goriva koja trenutno koristimo za proizvodnju vodene pare, dok u pogledu električne energije trenutno tražimo optimalni kapacitet, tehnologiju i način balansiranja energije iz solarnih panela i vetroparka. Svesni smo prednosti koju PPA ugovori imaju, prvenstveno u pogledu rasterećenja budućeg potrošača „investitorskih briga“, ali još nismo doneli konačnu odluku te i dalje sagledavamo najbolje opcije.

Šta vidite kao najveći izazov za dostizanje potpune dekarbonizacija kompanije do 2030?

Najveći izazov za dostizanje potpune dekarbonizacije kompanije do 2030. godine vidimo najpre u tehničkim rešenjima i njihovoj efikasnosti. Kao što ste videli, investicioni ciklus Prahovo 2027 i preko 300 miliona evra investicija, nedvosmisleno govori o našoj volji da osiguramo uspešnu implementaciju naše strategije dekarbonizacije.

Svakako da ćemo u budućnosti kao preferirane dobavljače imati one koji su privrženi Zelenoj agenda kao što smo i mi

Ono što nije „u našem dvorištu“, odnosno što ne zavisi od same kompanije čiji se ugljenični otisak posmatra, jeste Scope 3, odnosno ugrađene emisije u sirovine, kao i transport sirovina do fabrika, odnosno distribucija proizvoda do kupaca.

Svakako da ćemo u budućnosti kao preferirane dobavljače imati one koji su privrženi Zelenoj agendi kao što smo i mi, ali je na njima da pokažu inicijativu i implementiraju rešenja za dekarbonizaciju sopstvene proizvodnje. Takođe, u pogledu transporta robe, očekujemo značajne promene u globalnoj mobility industriji, te ćemo ih oberučke prihvatiti u onom momentu kada se rešenja pokažu proverena u praksi i budu dostupna na našim prostorima.

Još jednom podvlačim, naš cilj je ambiciozan, i verujemo da ćemo uz pažljivo planiranje i implementaciju konkretnih koraka, kao i saradnju sa dobavljačima i industrijom transporta, uspeti da dostignemo potpunu dekarbonizaciju poslovanja do 2030. godine.

Kako u ovom trenutku izgleda izveštavanje o CBAM-u u vezi sa emisijama CO2 prema partnerima iz EU i domaćim institucijama?

U ovom trenutku na snazi je tranzicioni period CBAM, koji je započeo 1. oktobra 2023. godine, nakon dvogodišnjeg pripremnog perioda. Tranzicioni period se sprovodi tako što se kvartalno dostavljaju informacije o ugljeničnom otisku po toni proizvoda koji je u toku posmatranog kvartala plasiran na tržište EU, a potom EU kupci – uvoznici, u ulozi zvaničnog deklaranta prema CBAM regulativi, formalno popunjavaju CBAM registar na osnovu dostavljenih podataka. Cilj ovog tranzicionog perioda, koji će trajati tri godine, je prikupljanje podataka, testiranje sistema izveštavanja i prilagođavanje procedura kako bi se osigurala potpuna usklađenost sa regulativom. Nakon ovog tranzicionog perioda krenuće oporezivanje ugljeničnog otiska non-EU proizvoda, identično sistemu oporezivanja koji važi za EU proizvođače.

Panel „Dekarbonizacija industrije i poslovanja kao odgovor na Zelenu Agendu i oporezivanje CO2“ na BEF 2024
Panel „Dekarbonizacija industrije i poslovanja kao odgovor na Zelenu Agendu i oporezivanje CO2“ na BEF 2024

Kakvo je konkretno vaše iskustvo sa tranzicionim periodom?

Za Eliksir Grupu tranzicioni period prolazi bez velikih poteškoća isključivo zbog velike predostrožnosti i temeljne pripreme koje smo sproveli kako bismo adekvatno odgovorili na zahteve regulative.

Krajem januara, podneli smo prvi CBAM izveštaj koji se odnosi na četvrti kvartal 2023. godine

Uložili smo značajne napore da najpre detaljno i ispravno razumemo regulativu, a potom i da pravilno obračunavamo ugljenični otisak i blagovremeno dostavljamo podatke kupcima u razumljivom formatu. Krajem januara, podneli smo prvi CBAM izveštaj koji se odnosi na četvrti kvartal 2023. godine, dok je drugi izveštaj podnet u aprilu, pokrivajući izvoz đubriva u EU tokom prvog kvartala 2024. godine.

Da li u Srbiji postoji dovoljno obučenih ljudi za ove poslove i kakva podrška se može pružiti preduzećima koja ulaze u ovaj proces?

CBAM regulativa je nova i kompleksna i, kao takva, zahteva značajno vreme za razumevanje i prilagođavanje, te predstavlja veliki izazov za sve učesnike u procesu. Elixir je počeo da gradi interne sposobnosti na vreme i da od samog pripremnog perioda regulative razvija „in house“ ekspertizu, dok smo se paralelno konsultovali i sa specijalizovanim stranim ekspertima, kao i sa retkim domaćim ekspertima koji razumeju ovu oblast.

Tim Elixira je uz podršku UNDP uradio dokument – Mapa puta dekarbonizacije, koja je javno dostupna

Podrazumeva se da aktuelnost regulative i njena kompleksnost predstavlja poseban izazov za sve nas, a ovim prvim obuhvatom ona uglavnom tangira velike kompanije iz industrije čelika, aluminijuma, cementa, mineralnih đubriva i energetike. Dobra praksa je organizacija različitih edukativnih radionica i seminara koje je sprovodila i sprovodi Privredna komora Srbije, a tim Elixira je uz podršku UNDP uradio dokument – Mapa puta dekarbonizacije, koja je javno dostupna za sve koji su zainteresovani za ovu temu. Izrada dodatnih priručnika i praktičnih alata za implementaciju novih regulativa može značajno da smanji pritisak u prilagođavanju novim zahtevima.

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

Holandija dobija gradsku cetvrt ciji ce stanovnici morati da dele automobile

Stanovnici nove gradske četvrti u Holandiji će morati da dele automobile

10. jun 2024. - Utreht, četvrti grad po veličini u Holandiji, dobiće naselje čiji će stanovnici deliti automobile

Srbija digitalizovala izdavanje dozvola u energetici

Srbija digitalizovala izdavanje dozvola u energetici

10. jun 2024. - U Srbiji su uvedeni digitalni servisi za izdavanje i produžavanje dozvola u sektoru energetike i postupak izrade ekoloških studija

vinca beo cista energija spaljivanje otpada elektrana postrojenje

Beo Čista Energija zvanično započela proizvodnju energije iz otpada u Vinči

10. jun 2024. - Prvo spaljivanje otpada Beo Čista Energija sprovela je februara 2023. čime je započela poslednja faza probnog rada postrojenja

Zoran Lajovic Metalfe Group

Zeleni čelik iz Sremske Mitrovice – odgovorna industrija za održivu budućnost

10. jun 2024. - Proizvodnja čelika može biti održiva i odgovorna pokazuje primer srpske kompanije Metalfer Group u čijem proizvodnom portfoliu se nalazi  i tzv. Metalfer ® Zeleni Čelik