x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Vaša imejl adresa je sigurna kod nas

x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Your email is safe with us

EPCG raspisala tender za ekološku modernizaciju TE “Pljevlja”

11.01.2018. | Komentari: 0Autor:

Photo: EPCG
EPCG raspisala tender za ekološku modernizaciju TE “Pljevlja”

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) raspisala je tender za izradu Idejnog projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane (TE) “Pljevlja”. Rok za podnošenje ponuda je 1. februar, a procenjena vrednost posla 900.000 evra. Najbolji ponuđač imaće sedam meseci da obavi posao.

Vlada Crne Gore je krajem prošle godine odlučila da do 2021. godine sprovede ekološku rekonstrukciju TE Pljevlja, kao deo mera u sklopu odluke Vlade Crne Gore da prekine saradnju sa češkom kompanijom Skoda Praha na projektu izgradnje bloka II u TE “Pljevlja”.

TE “Pljevlja” ne zadovoljava granične vrednosti emisija azotnih i sumpornih oksida, kao ni kriterijume kvaliteta otpadnih voda koje se ispuštaju u vodene tokove, a ni granične vrednosti emisija čvrstih čestica koje će važiti za rad u narednom periodu.

U tenderskoj dokumentaciji se navodi da je EPCG za TE podnela zahtev za primenu mehanizma izuzimanja u skladu sa odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice o primeni Direktive o velikim ložištima (Large Combustion Plants Directive) i na isti dobila odobrenje krajem 2016. godine.

Prema ovoj odluci, TE u periodu 2018-2024. godina može da radi ukupno 20.000 sati, čime smanjuje emisije za oko 50 odsto, a nakon ovog perioda može raditi samo ako rad postrojenja bude prilagođen zahtevima Direktive o industrijskim emisijama (Industrial Emissions Directive).

“Cilj izrade idejnog projekta je definisanje pouzdanih tehničko-tehnoloških rešenja i podloga za donošenje investicione odluke o neophodnim zahvatima na TE, kojom se prilagođava propisanim uslovima rada, ispunjavaju zahtevi zakonske regulative u pogledu zaštite vazduha, vode i zemljišta. Tehnička dokumentacija predstavlja osnov za izradu tenderske dokumentacije za odabir ponuđača za izradu glavnog projekta, izradu, isporuku i ugradnju opreme, izvođenje radova rekonstrukcije na navedenim tehnološkim sistemima TE i dokazivanje zagarantovanih vrednosti postrojenja u skladu sa zahtevima Direktive o industrijskim emisijama”, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Novi sistem za toplifikaciju grada Pljevlja

Od ponuđača na tenderu za ekološku rekonstrukciju se traži da dostavi Idejni projekat, Elaborat o proceni uticaja na životnu sredinu i Tendersku dokumentaciju za izradu glavnog projekta i izvođenje radova.

“Predmet idejnog projekta su dogradnja i rekonstrukcija tehnoloških sistema TE. To podrazumeva nove sisteme za odsumporavanje dimnih gasova (DeSOx) i smanjenje azotnih oksida u dimnim gasovima (DeNOx), dogradnju postojećeg elektrofilterskog postrojenja i sistema za prečišćavanje otpadnih voda, kao i rekonstrukciju rashladnog tornja sa uklanjanjem azbestnih materijala i sistema unutrašnjeg transporta pepela i šljake”, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Idejni projekat bi trebalo da sadrži i sistem pomoćnog goriva sa pomoćnom kotlarnicom, zamena teškog mazuta sa lakim lož uljem, dogradnja i novi set mera za zaštitu od buke koju proizvodi TE i novi sistem toplotnog izvora za toplifikaciju grada Pljevlja.

Komentari (0)

Budite prvi da unesete komentar za ovaj clanak.

Unesi Komentar

Molimo sačekajte... Unesite obavezna polja. Desila se greška, molimo osvežite stranicu i pokušajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat.