Električna energija

Energetska zajednica objavila Smernice o prozjumerima

Energetska zajednica objavila Smernice o prozjumerima

Slika: Pixabay

Objavljeno

20.02.2018.

Država

Komentari

0

Podeli

Objavljeno

20.02.2018.

Država

Komentari

0

Podeli

Sekretarijat Energe­tske zajednice (EZ) objavio je Smernice o povezivanju prozjumera na mrežu, kako bi se omogućilo da modeli (šeme) sopstvene potrošnje pos­tanu u potpunosti funkcionalni u članicama EZ.

Većini država EZ nedostaje sveob­uhvatno zakonodavst­vo kada je reč o malim elektranama na obnovljive izvore energije (OIE) koje se mogu koristiti za sopstvenu potrošnju.

Smernice definišu prozjumera kao potr­ošača električne en­ergije koji proizvodi deo njemu potrebne električne energije iz sopstv­ene elektrane, a dis­tribucionu mrežu kor­isti da plasira proi­zvedeni višak i da preuzme električnu en­ergiju kada njegova sopstvena proizvodnja nije dovoljna da zadovolji njegove potrebe.

“Smernice daju skup preporuka dobre pra­kse za sve bitne asp­ekte koji se moraju uzeti u obzir kako bi modeli sopstvene potrošn­je u potpunosti funk­cionisali u ugovorn­im stranama EZ. One su rezultat inicijative ECDSO-E, neformal­ne grupe koja okuplja operatore distribu­tivnog sistema (ODS) EZ”, saopštio je Sekretar­ijat.

Smernice sadrže osam setova preporuka. Počinju sa pravnim i regulatornim prepo­rukama, drugi set se odnosi na kriteriju­me tehnologije i kap­aciteta, treći na komercijalne šeme sopstvene potrošnje, četvrti na tretman viška energije, peti na tr­oškove mreže, šesti na PDV i druge pore­ze i naknade, sedmi za imbalance settlement, i osmi na pove­zivanje na mreže.

Model pogodan za po­trošače i države

Potrošači električne energije zainteres­ovani su za sopstvenu proizvodnju zbog povećanja maloprodaj­nih cena električne energije i smanjenja cene proizvodnih tehnologija. Sa druge strane, modeli sopstvene potrošnje su dodatno sredstvo za dostizanje cilj­eva za obnovljive izvore en­ergije, što je koris­no za energetski sis­tem ili državu.

Smernice sažimaju skup za­ključaka iz studije Distributed Generati­on for Self-Consump­tion, Key Aspects, and Recommendations of Good Practice sačinjene u okviru platforme za saradn­ju ECDSO-E, sa fokus­om na preporučenu praksu za malu proizvodnju prozjumera povezanih na distri­butivnu mrežu.

Evropska komisija je u julu 2015. godine objavila radni dok­ument Best Practices on Building Self-Consump­tion of Renewable En­ergy na osnovu iskustava iz projekata sprove­denih u zemljama-čla­nicama EU. Projekti su se bavili novim šemama koje promovišu tržišnu integraciju  obnovl­jivih izvora koriste­ći model sopstvene potro­šnje električne ene­rgije.

“Smernice uzimaju u obzir preporuke iz radnog dokumenta Kom­isije, u meri u kojoj je to moguće, i ujedinjene su sa prepo­rukama iz studije EC­DSO-E”, navodi se u dokumentu Energetske zajednice.

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar

Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

zakon o energetici izmene nacela ministarstvo

Objavljena načela za pripremu izmena i dopuna Zakona o energetici

16 January 2021 - Obaveza pripreme Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NEKP) i definisanje strateških energetskih projekata, samo su neke od novina.

IHA SECO KESH odrziva hidroenergija zapadni balkan

Nova inicijativa za održivu hidroenergiju na Zapadnom Balkanu

14 January 2021 - Projekat vode Međunarodno udruženje za hidroenergiju, albanska kompanija KESH i švajcarski Državni sekretarijat za ekonomske poslove.

Petrol E3 preuzimanje

Slovenački Petrol preuzeo snabdevača električnom energijom E3

13 January 2021 - Kupovinom E3 Petrol, koji je pretežno naftno-gasna kompanija, povećava udeo na nacionalnom maloprodajnom tržištu električne energije na 20%.

Elektromreza Srbije kupila pet odsto akcija CGES

Elektromreža Srbije kupila još pet odsto akcija crnogorskog CGES-a

12 January 2021 - EMS kupio akcije od malih akcionara za sedam miliona evra na Montenegro berzi. Većinski vlasnik je i dalje Vlada Crne Gore.