Električna energija

Energetska zajednica objavila Smernice o prozjumerima

Energetska zajednica objavila Smernice o prozjumerima

Slika: Pixabay

Objavljeno

20.02.2018.

Država

Komentari

1

Podeli

Objavljeno

20.02.2018.

Država

Komentari

1

Podeli

Sekretarijat Energe­tske zajednice (EZ) objavio je Smernice o povezivanju prozjumera na mrežu, kako bi se omogućilo da modeli (šeme) sopstvene potrošnje pos­tanu u potpunosti funkcionalni u članicama EZ.

Većini država EZ nedostaje sveob­uhvatno zakonodavst­vo kada je reč o malim elektranama na obnovljive izvore energije (OIE) koje se mogu koristiti za sopstvenu potrošnju.

Smernice definišu prozjumera kao potr­ošača električne en­ergije koji proizvodi deo njemu potrebne električne energije iz sopstv­ene elektrane, a dis­tribucionu mrežu kor­isti da plasira proi­zvedeni višak i da preuzme električnu en­ergiju kada njegova sopstvena proizvodnja nije dovoljna da zadovolji njegove potrebe.

„Smernice daju skup preporuka dobre pra­kse za sve bitne asp­ekte koji se moraju uzeti u obzir kako bi modeli sopstvene potrošn­je u potpunosti funk­cionisali u ugovorn­im stranama EZ. One su rezultat inicijative ECDSO-E, neformal­ne grupe koja okuplja operatore distribu­tivnog sistema (ODS) EZ“, saopštio je Sekretar­ijat.

Smernice sadrže osam setova preporuka. Počinju sa pravnim i regulatornim prepo­rukama, drugi set se odnosi na kriteriju­me tehnologije i kap­aciteta, treći na komercijalne šeme sopstvene potrošnje, četvrti na tretman viška energije, peti na tr­oškove mreže, šesti na PDV i druge pore­ze i naknade, sedmi za imbalance settlement, i osmi na pove­zivanje na mreže.

Model pogodan za po­trošače i države

Potrošači električne energije zainteres­ovani su za sopstvenu proizvodnju zbog povećanja maloprodaj­nih cena električne energije i smanjenja cene proizvodnih tehnologija. Sa druge strane, modeli sopstvene potrošnje su dodatno sredstvo za dostizanje cilj­eva za obnovljive izvore en­ergije, što je koris­no za energetski sis­tem ili državu.

Smernice sažimaju skup za­ključaka iz studije Distributed Generati­on for Self-Consump­tion, Key Aspects, and Recommendations of Good Practice sačinjene u okviru platforme za saradn­ju ECDSO-E, sa fokus­om na preporučenu praksu za malu proizvodnju prozjumera povezanih na distri­butivnu mrežu.

Evropska komisija je u julu 2015. godine objavila radni dok­ument Best Practices on Building Self-Consump­tion of Renewable En­ergy na osnovu iskustava iz projekata sprove­denih u zemljama-čla­nicama EU. Projekti su se bavili novim šemama koje promovišu tržišnu integraciju  obnovl­jivih izvora koriste­ći model sopstvene potro­šnje električne ene­rgije.

„Smernice uzimaju u obzir preporuke iz radnog dokumenta Kom­isije, u meri u kojoj je to moguće, i ujedinjene su sa prepo­rukama iz studije EC­DSO-E“, navodi se u dokumentu Energetske zajednice.

Komentara: (1)
Milivoj Pejin / 27.02.2021.

Kako da se kao individualni korisnik sunčeve energije ukljucim u Udruzenje prozajmerai kakve koristi bi imao od investicije pa do upotrebe električne energije sa sopstvenog krova, je prvi deo pitanja .
Drugi deo se odnosi na pitanje korisćenja energije sa krova u uslovima ako koristim patentno pravo sopstvenog elektro grejača vazduha kojem energetska iskorisćenost jedan kilowat potroši struje,a isporuči oko tri puta više no što je potrošio struje .Naime ,uspeo sam da izradim Aparat za koga proračun izradio načnik KARNO ,ali je tada pre 170 godina i napisao da je racun tačan samo teoretski,ali je za izvodjenje veoma složen ; Imam takva dva prototipna aparata od kojih cu jedan predati na merenje u ovlasćenu Laboratoriju od koje očekujem da će potvrditi COP oko > 3 pa će me investicija tri puta brže isplatiti kao prozajmera no da korisim električnu energiju iz EPSA. Očekujem Vase MISLJENJE .A vi ako ste zainteresovani da to neposredno vidite javite se Mailom, ili me pozovite na 064 4360423 . Milivoj

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

zelene tranzicije održivost upravljanje rizicima HROTE Darjan Budimir

Budimir (HROTE): Održivost i upravljanje rizicima presudni za energetsku tranziciju u Hrvatskoj

20. februar 2018. - Ključ uspeha zelene tranzicije su održivi poslovni modeli i kvalitetno upravljanje rizicima, poručio je direktor HROTE-a Darjan Budimir

Metsamor Nuclear Power Plant surrounded by high mountains in Armenia

Francuski EDF plasirao prve zelene obveznice za nuklearnu energiju u Evropi

20. februar 2018. - EDF je upravo prikupio milijardu evra za produženje rada nuklearnih elektrana od prodaje zelenih obveznica, prvih te vrste u Evropi

federacija bih vlada cena struje ugrozena sigurnost snabdevanja

Vlada Federacije BiH: Struja bi trebalo da poskupi 60 odsto

20. februar 2018. - Vlada Federacije BiH donela je danas odluku kojom se proglašava stanje ugrožene sigurnosti snabdevanja električnom energijom za 2024.

canu akademija energetika epcg cges cedis

Državne energetske kompanije dogovorile saradnju sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti

20. februar 2018. - Memorandumom su potpisale Elektroprivreda Crne Gore, Crnogorski elektroprenosni sistem i Crnogorski elektrodistributivni sistem