Međunarodni dan šuma 2024: šume i inovacije, nova rešenja za bolji svet

Međunarodni dan šuma 2024 – Šume i inovacije: nova rešenja za bolji svet

20.03.2024. - Međunarodni dan šuma 2024. obeležiće inovacije. One nam mogu pomoći da obnovimo, zaštitimo i koristimo naše šume na održiv način.

Svetski dan šuma 2023: zdrave šume za zdrave ljude

Međunarodni dan šuma 2023: zdrave šume za zdrave ljude

20.03.2023. - Zdrave šume su od vitalnog značaja za sve aspekte zdrave planete, od sredstava za život i ishrane do očuvanja i zaštite životne sredine

ekolosko pravo regionalni centar

Za šest decenija smanjila se površina šuma po glavi stanovnika za 60 procenata

11.08.2022. - Tokom proteklih 60 godina, u svetu je nestalo 80 miliona hektara šume što je površina...

Page:
1