Ostrvo Tilos – zeleni egejski dragulj pametno upravlja otpadom

03.08.2022. - Ostrvo Tilos u Egejskom moru sprovodi program upravljanja otpadom koji će lokalnoj zajednici omogućiti da...

Page:
1