x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Vaša imejl adresa je sigurna kod nas

x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Your email is safe with us

Slovenija, Rumunija i Bugarska ne planiraju da uvedu tendere za obnovljive izvore energije

22.06.2018. | Komentari: 0Autor:

Slika: CEER
Slovenija, Rumunija i Bugarska ne planiraju da uvedu tendere za obnovljive izvore energije

Ukupno 11 evropskih zemalja, uključujući Sloveniju, Rumuniju i Bugarsku, kratkoročno posmatrano nemaju planove za uvođenje tendera za podršku obnovljivim izvorima energije (OIE), dok je Hrvatska jedna od zemalja koje nameravaju da ih uvedu, pa bi ove godine trebalo da objavi tendere za biomasu, navodi se u izveštaju Tenderske procedure za OIE u Evropi: Presek stanja i prva iskustva, koju je pripremio Savet evropskih energetskih regulatora (CEER).

Izveštaj daje pregled ključnih elemenata tendera za OIE u članicama EU (izuzev Slovačke), Norveškoj i Islandu.

Do kraja 2017. godine, 13 zemalja je uvelo tenderske procedure za jednu ili više tehnologija OIE. Osim toga, pet zemalja je usvojilo ili je trebalo da usvoji potrebne propise, čime se otvara put za sprovođenje tendera u 2018. ili kasnije. Ali, 11 zemalja nema planove za uvođenje tendera u narednom kratkoročnom periodu, zaključuje se u izveštaju.

U cilju usklađivanja sa Smernicama EU o državnoj pomoći za zaštitu životne sredine i energetiku (EEAG), usvojenim 2014. godine, članice EU trebalo je da posle 2017. godine uvedu konkurentne procedure za određivanje nivoa podrške za OIE.

Međutim, nisu sve zemlje imale zakonsku obavezu u skladu sa EEAG da primenjuju konkurentne tenderske procedure, a nisu odlučile da ih samoinicijativno uvedu. Smernice omogućavaju fleksibilnost članicama EU s obzirom nacionalne okolnosti, pa čak i dozvoljava odustajanje od konkurentnih procedura kada ishod nije optimalan.

Fid-in-premije nadjačale fid-in tarife

U izveštaju se navodi da su tenderi u većini država bili namenjeni određenoj tehnologiji ili vrsti OIE), odnosno nisu bili tehnološki neutralni.

Kada se pogledaju izabrane tehnologije, najzastupljeniji su vetroparkovi na moru i kopnu, solarni sistemi i biomasa. Samo dve države, od analiziranih u studiji, odlučilo se da na tenderima omogući prijavljivanje i prekograničnim projektima.

Kada je reč o mehanizmimi za određivanje cena kada su ponude uspešne, pay-as-bid metoda, gde ponuđači dobijaju podršku u skladu sa njihovom ponudom, primenjena je u devet od 14 analiziranih zemalja.

Izveštaj pokazuje da većina država članica koristi fid-in-premije (FIP) nasuprot fid-in tarifama (FIT). Ovo je u skladu sa onim što CEER preporučuje, s obzirom na to da ova organizacija smatra da FIP teže da približe OIE stvarnim tržišnim uslovima.

Nema dovoljno dokaza za procenu efikasnosti tendera

CEER pozdravlja uvođenje tendera jer subvencije određene kroz takve postupke imaju tendenciju da budu niže u odnosu na administrativne procedure, posebno uzimajući u obzir prilagodljivost tendera tehnološkim inovacijama i smanjenim troškovima solarnih panela i vetrogeneratora.

Za one OIE za koje postoje dokazi sa terena, nivo konkurencije i kretanja cena je pozitivan, čime se pokazuje da tenderi za zrelije tehnologije smanjuju troškove. Visoke stope uspešnosti već su vidljive kod solarnih sistema.

Međutim, još nisu dostupni dokazi za tenderske procedure koje se primjenjuju na druge tehnologije. A, to je ključni kriterijum za procenu efikasnosti tendera kao instrumenta koji bi doprineo dekarbonizaciji, zaključuje se u izveštaju.

Komentari (0)

Budite prvi da unesete komentar za ovaj clanak.

Unesi Komentar

Molimo sačekajte... Unesite obavezna polja. Desila se greška, molimo osvežite stranicu i pokušajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat.