U fokusu

Održivost u kompaniji CWP Global – Zašto čak i kompanije koje se bave obnovljivim izvorima energije treba da usvoje ESG standarde

Tijana--Gajic_CWP-Global_ESG-Lead

Foto: Pavel Valchev

Objavljeno

14.09.2021.

Država

Komentari

comments icon

0

Podeli

Objavljeno

14.09.2021.

Država

Komentari

comments icon

0

Podeli

Autor: Tijana Gajić, ESG lider u kompaniji CWP Global

Poslovanje na način koji uključuje brigu o životnoj sredini, društvu i korporativnom upravljanju (Environmental, Social and Governance – ESG) obezbeđuje zaštitu poslovnih ulaganja i doprinosi očuvanju vrednosti kako za kompanije tako i za društvo. Kompanije koje se bave obnovljivim izvorima energije imaju priliku da pruže dodatnu vrednost društvu ali i ostvare korist od usvajanja održivih praksi poslovanja. CWP Global je primer kompanije koja predvodi u energetskoj tranziciji, ali i održivim poslovnim praksama.

Mi u CWP Global verujemo da kompanije treba da budu odgovorni i aktivni članovi zajednica i da u njima kroz svoj rad kreiraju dodatnu vrednost za sve zainteresovane strane. Težimo ne samo da smanjimo mogući efekat poslovanja na životnu sredinu i društvo, već da kroz naše delovanje doprinesemo dobrobiti za planetu i ljude sa kojima radimo.

Ova ideja trostrukog krajnjeg rezultata – mišljenje da kompanija treba da brine o ljudima i planeti koliko i o profitu, nije nova. Ovo gledište je nedavno preraslo u koncept ESG standarda, koji je danas osnova održivog ulaganja. Ova vrsta ulaganja eksponencijalno raste. Svest o globalnim problemima je sve veća i sve više pojedinaca i kompanija prihvataju odgovornost da budu deo rešenja, svedu svoj uticaj na najmanju meru i doprinesu dobrobiti prirode i zajednica u kojima posluju. Takođe, održive poslovne prakse sve više dokazuju da se vrednost za društvo ne stvara na račun profita, baš naprotiv.

ESG označava životnu sredinu, društvo i korporativno upravljanje i odnosi se na tri osnovne grupe principa ili faktora za merenje održivosti poslovanja

‘’E’’ u akronimu ESG se odnosi na faktore životne sredine (eng. environment) i razmatra koliko uspešno kompanija vodi brigu o prirodi. Sagledava na koji način kompanija troši energiju i koju vrstu energije, na koji način čuva prirodne resurse, upravlja otpadom, koliko CO2 emituje.

‘’S’’ se odnosi na društvo ili socijalne politike (eng. social) i razmatra kako kompanija upravlja svojim odnosima sa zainteresovanim stranama – svojim zaposlenima, kupcima, dobavljačima, političkim okruženjem i zajednicama u kojima posluje. Istražuje teme poput dobrobiti zaposlenih ili kako se odužiti lokalnim zajednicama u kojima posluje.

‘’G’’ se odnosi na korporativno upravljanje (eng. governance) i ispituje kako se upravlja kompanijom. Razmatra pravila, uloge i procese pomoću kojih se upravlja kompanijom i njenim odborom direktora, i bavi se aspektima kao što su sastav odbora, proces donošenja odluka, interne kontrole, revizija, izveštavanje, plate izvršnih direktora i prava akcionara.

Uključivanje ESG praksi u poslovnu strategiju kompanije pomaže da se smanji štetan uticaj poslovanja na životnu sredinu, ali i ostvari dodatna vrednost za sve zainteresovane strane

 Predsednik Fondacije Ford, Darren Walker, smatra da je u 21. veku važnije nego ikad da kompanije budu posvećene stvaranju dugoročne vrednosti za sve zainteresovane strane, i rešavanju izazova sa kojima smo suočeni, što će doprineti održivosti i povećanju vrednosti kako za kompanije tako i za društvo u celini.

Kompanije danas imaju odgovornost da smanje svoj uticaj na životnu sredinu i društvo. One takođe imaju priliku da doprinesu blagostanju ljudi i zajednica sa kojima rade.

Postojeće poslovne prakse, koje su uglavnom usredsređene na profit, stvorile su prostor za nastanak mnogih gorućih problema, poput klimatskih promena i nestanka šuma. Ove izazove ne mogu da reše samo vlade i nevladine organizacije, već je neophodno i posvećeno delovanje pojedinaca i privrede. Kompanije danas imaju odgovornost da smanje svoj uticaj na životnu sredinu i društvo. One takođe imaju priliku da doprinesu blagostanju ljudi i zajednica sa kojima rade. U kompaniji CWP Global verujemo da je ovo jedini ispravan način poslovanja, čak i onda kada ne ide u prilog profitablinosti kompanije. Verujemo u viziju sveta u kome se briga o prirodi i ljudima nalazi u osnovi svake odluke koju donosimo, bilo kao pojedinac ili kao kompanija; Sveta u kome napredujemo zajedno, kroz međusobnu podršku i deljenje ostvarene vrednost.

Mi u kompaniji CWP Global verujemo u viziju sveta u kome se briga o prirodi i ljudima nalazi u osnovi svake odluke koju donosimo, bilo kao pojedinac ili kao kompanija; sveta u kome napredujemo zajedno, kroz međusobnu podršku i deljenje ostvarene vrednost.

Ono što ohrabruje je da sve veći broj poslovnih lidera takođe pokazuje da im je stalo i da prihvataju odgovornost, a da u poslovanju usvajaju princip održivosti i stvaranja vrednosti za sve učesnike. Udruženje Poslovni okrugli sto (Business Roundtable), koje okuplja uticajne američke direktore kompanija, je 2019. godine iznelo stav da cilj kompanije treba da bude ne samo da služi interesima svojih akcionara, već i da donosi vrednost svojim kupcima, ulaže u svoje zaposlene, ispravno postupa sa dobavljačima i pomaže zajednicama u kojima posluje.

Posvećivanje naročite pažnje pitanjima životne sredine, društva i korporativnog upravljanja ne ugrožava profit, već naprotiv

Sjajna vest za kompanije je to da poslovna praksa održivosti nije samo etički ispravan, već i profitabilan način poslovanja. Sve veći broj istraživanja dokazuju da kompanije koje čine dobro, posluju dobro.

Poslovanje u svakoj kompaniji je duboko isprepleteno sa pitanjima ekologije, društva i upravljanja. Propust da se aktivno upravlja ovim pitanjima dovodi do veće izloženosti rizicima poslovanja, poput gubitka podrške od strane zajednice u kojoj posluje, zakonskih kazni usled nepoštovanja propisa ili gubitka ugleda zbog štete nanete životnoj sredini.

Sa druge strane, posvećenost pitanjima kojima se bave ESG standardi može biti izvor poslovnih prilika. Ulaganje vremena u dobrobit i razvoj zaposlenih vodi ka povećanju njihove motivacije i zadovoljstva, što dalje vodi povećanju profitablinosti; vođenje kompanije sa svrhom i brigom prema planeti i zajednici privlači talente iz milenijumske generacije; kupci takođe pozdravljaju brigu o životnoj sredini i spremni su da plate više za „zelene“ usluge i proizvode; adekvatne prakse i procedure poslovnog upravljanja smanjuju investicioni rizik, što dalje omogućava pristup jeftinijim izvorima kapitala; dobri odnosi sa vladom i zajednicom omogućavaju lakši pristup resursima koje oni kontrolišu, a održive poslovne prakse omogućavaju pritup održivim investicionim fondovima, čiji obim imovine ubrzano raste.

Sve veći broj studija potvrđuje da adekvatna ESG strategija vodi stvaranju vrednosti za sve učesnike. Jedna od studija koju je sproveo IFC dokazuje da postoji direktna veza između finansijskih rezultata kompanija i dobrobiti koju donose za životnu sredinu, svoje zaposlene i zajednice u kojima posluju.

ESG izveštavanje je takođe važno. Prema studijama sprovedenim od strane IFC-a i Poslovne škole Univerziteta Harvard (Harvard Business School), transparentnost u pogledu ESG rizika povezana je se povećanjem vrednosti kompanije.

ESG standardi su sve više korišćeni od strane investitora kako bi procenili kompaniju u koju žele da ulože

Održivo ulaganje eksponencijalno je poraslo poslednjih godina. 2020. godine, globalno održivo ulaganje na pet glavnih tržišta dostiglo je 35,3 biliona dolara, što je povećanje od 55% u poslednje četiri godine (2016-2020).

BlackRock Inc., najveća firma za upravljanje kapitalom na svetu, je postavila održivost kao novi standard za ulaganje. U svom pismu klijentima iz 2020. godine, njihov izvršni direktor je izjavio da kompanije ne mogu ostvariti dugoročnu dobit ukoliko ne doprinose održivom razvoju i ne uzimaju u obzir potrebe širokog spektra zainteresovanih strana.

Čak i kompanije koje se bave obnovljivim izvorima energije imaju odgovornost ali i korist od uvođenja ESG principa poslovanja

Kompanije koje se bave obnovljivim izvorima energije su nosioci energetske tranzicije, ali bi trebalo da vode računa da se ta tranzicija sprovodi na održiv način. Briga o zdravlju planete je od izuzetne važnosti, ali imamo odgovornost da obezbedimo održivost i za druge zainteresovane strane. Dodatno, sve zainteresovane strane su važan izvor rizika i mogućnosti za kompanije koje se bave obnovljivim izvorima energije. Setimo se podrške lokalne zajednice, motivisanih zaposlene i regulatornog okvira. Briga o svim zainteresovanim stranama štiti ulaganje i pomaže u očuvanju njegove vrednosti na duže staze. Stoga, čak i kompanije koje se bave obnovljivim izvorima energije imaju velike koristi od usvajanja ESG principa.

Kao jedna od vodećih svetskih kompanija u razvijanju projekata obnovljivih izvora energije, želja nam je da damo primer i kad je reč o održivim poslovnim praksama

Trenutni portfolio kompanije CWP Global obuhvata preko 120 GW kapaciteta u okviru razvojnih projekata iz obnovljivih izvora energije. Portfolio se prostire na četiri različita kontinenta. U jugoistočnoj Evropi razvijamo projekte u četiri zemlje. Reč je o preko 1 GW kapaciteta u solarnim i vetroelektranama u razvoju. „S velikom moći dolazi i velika odgovornost“ – veličina naših projekata i njihov mogući uticaj zahtevaju još veću odgovornost da postupamo s pažnjom i da naš cilj bude iznad maksimiziranja profita.

CWP Global je 2020. godine počeo da formalno definiše svoj pristup održivom razvoju koristeći nedavno razvijene najbolje prakse koje su definisane kroz ESG okvir

Još od osnivanja kompanije, sve odluke smo donosili imajući u vidu njihov uticaj na prirodu i sve one sa kojima sarađujemo.

CWP Global je 2020. godine odlučio da ozvaniči svoje inicijative na polju održivosti koristeći nedavno razvijene najbolje prakse i standarde, kao i da formulišemo sveobuhvatnu ESG strategiju koja će usmeravati kompaniju CWP Global.

Fantanele Cogealac vetropark u Rumuniji razvila je kompanija CWP GlobalVetropark Fantanele Cogealac u Rumuniji razvila je kompanija CWP Global

Razvili smo sveobuhvatni okvir za održivost, koncipiran oko ključnih ekoloških i društvenih pitanja i pitanja upravljanja na kojima posvećeno radimo.

Početkom 2021. godine, osnovali smo Odbor za ESG kojim predsedavam ja kao ESG lider, a za postizanje naših ciljeva održivosti direktno odgovoram Odboru. On trenutno funkcioniše kao radna grupa čiji je zadatak da se pobrine da okvir održivosti, sistem upravljanja za pružanje podrške i naše ESG metrike odgovaraju svrsi i da se ostvaruju na vreme. Dugoročno gledano, uloga Odbora za ESG biće da obezbedi liderstvo i nadzor nad sprovođenjem strategija i inicijativa, da prati pitanja koja se otvaraju u vezi sa ESG-om i da bude izvor informacija i smernica o ovoj temi našem širem timu. Osim toga, članovi Odbora će učestvovati u procesu procene važnosti  pitanja i davati smernice za izveštavanje.

Naši glavni ESG ciljeva obuhvataju predvođenje energetske tranzicije i ulaganje u dobrobit ljudi i zajednica s kojima radimo

Korišćenje ogromne energije iz prirode, a posebno energije sunca i vetra, kako bi se dobila zelena energija i ubrzao razvoj novog i dinamičnog tržišta zelenog vodonika i derivacionih goriva u revolucionarnom obimu je ključno za brzu dekarbonizaciju svetske privrede i trasiranje puta koji vodi ka rešavanju klimatske krize. Naša briga o životnoj sredini je dodatno naglašena našim javnim opredeljenjem da smanjimo emisije štetnih gasova. Ove godine smo se priključili svetskoj kampanji organizovanoj od strane UN – Trka ka Nuli (Race to Zero), javno se obavezali da postignemo neto nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2040. godine, deset godina pre Pariskog sporazuma.

U Australiji smo 2018. godine razvili jedinstvenu šemu zajedničkog ulaganja sa lokalnom zajednicom koja je omogućila da se zarada od naše vetroelektrane Safir (Sapphire) deli sa članovima zajednice.

Dobrobit zajednice i razvoj nastavljaju da budu podjednako važna područja u kojima inoviramo i tražimo prilike da dodamo vrednost. Evo jednog od primera takvih inicijativa: u Australiji smo 2018. godine razvili jedinstvenu šemu zajedničkog ulaganja sa lokalnom zajednicom koja je omogućila da se zarada od naše vetroelektrane Safir (Sapphire) deli sa članovima zajednice. Dalje smo podržali ovu zajednicu kroz namenska sredstva usmerena na obrazovanje, programe razvoja zajednice, zdravlje i dobrobit, kao i inicijative za zaštitu životne sredine. Slične inicijative imamo u okviru svih naših razvojnih projekata.

Pexim fondacija PEXIM Garden Party u Botaničkoj bašti povodom ispraćaja desete generacije PEXIM stipendista (na slici: Mihail Petreski – predsednik PEXIM Fondacije, Marko Purić – PEXIM stipendista,  Maja Turković. CWP Globla i Tijana Gajić, CWP Global)

Naši zaposleni su nam od posebne važnosti. Putem dijaloga i kroz individualni pristup, neprestano tražimo načine da podržimo njihovu dobrobit, kao i njihov lični i profesionalni razvoj. Da navedemo jedan primer, 2018. smo ohrabrili našu koleginicu da pređe sa pozicije ličnog asistenta na poziciju asistenta za razvoj projekata OIE, i podržali prelazak putem finansiranja master studija u oblasti poslovnog upravljanja (MBA), i kroz mentorsku podršku.

CWP Global veruje da ulaganje u održivu budućnost suštinski uključuje ulaganje u obrazovanje naše omladine, koja će preuzeti vođstvo na putu ka održivijim poslovnim praksama budućnosti

Kroz partnerstvo sa nevladinim organizacijama, usmeravamo svoje vreme i finansijska sredstva na podršku obrazovnim i mentorskim programima za mlade. S jednim od naših partnera, PEXIM Fondacijom, od 2013. godine ulažemo u obrazovanje mladih talenata u Srbiji i zauzvrat očekujemo da doprinesu održivom napretku svojih zajednica u društvenom, pravnom i ekonomskom domenu. Osim svojih svakodnevnih poslova, alumnisti Fondacije organizuju mentorske programe putem kojih dalje promovišu vrednosti liderstva i održivog razvoja sa svojim mlađim kolegama. Kao svedoci pozitivnih promena koje se dese kada se podrže mladi ljudi željni da doprinesu svojoj zajednici, odlučili smo se da prenesemo ovaj model u Bugarsku, kao i u druge regione u kojima poslujemo.

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

La Kamera IRENA Moramo da instaliramo vise elektrana na obnovljive izvore i brze

La Kamera (IRENA): Moramo da instaliramo više elektrana na obnovljive izvore i brže

14. septembar 2021. - Šef agencije IRENA Frančesko la Kamera skrenuo je pažnju na geografsku koncentraciju širenja kapaciteta iz obnovljivih izvora u nekim delovima sveta

Srbija digitalizovala izdavanje dozvola u energetici

Srbija digitalizovala izdavanje dozvola u energetici

14. septembar 2021. - U Srbiji su uvedeni digitalni servisi za izdavanje i produžavanje dozvola u sektoru energetike i postupak izrade ekoloških studija

vetroparkovi prikljucak na mrezu eu windeurope izvestaj

WindEurope: Vetroparkovi snage 500 GW čekaju priključak na mrežu

14. septembar 2021. - Pristup mreži je zamenio procedure za dobijanje dozvola kao usko grlo broj jedan za izgradnju vetroelektrana.

hrvatska punionice elektricna vozila hgk

Hrvatska će u punjače za električna vozila uložiti 200 miliona evra

14. septembar 2021. - Uredba o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva stupila je na snagu 13. aprila u EU i donosi brojne obaveze za Hrvatsku