OIE

Nova pravila za priključenje na prenosni sistem u Srbiji

Nova-pravila-prikljucenje-prenosni-sistem-Srbiji

Foto: iStock

Objavljeno

21.11.2023.

Država

Komentari

0

Podeli

Objavljeno

21.11.2023.

Država

Komentari

0

Podeli

Autor teksta je Neda Lazendić, ekspert za obnovljive izvore energije i direktor WV-International Serbia 

Nakon višemesečnog usaglašavanja, tokom prošle nedelje otpočela je primena nove legislative koja reguliše proceduru priključenja na prenosni sistem Republike Srbije. Naime, operator prenosnog sistema Elektromreža Srbije AD, postupio je po zahtevima za zaključenje Ugovora o izradi studije priključenja koje su investitori u obnovljive izvore energije podneli od usvajanja Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, („Službeni Glasnik RS“ br. 40/21 i 35/23), preciznije, od aprila 2021. godine.

Zahtevi za priključenje na prenosi sistem Srbije odnose se na priključenje vetroelektrana ukupnog kapaciteta 6,1 GW i solarnih elektrana ukupnog kapaciteta 11,4 GW. Takođe, pored već podnetih zahteva, nova legislativa regulisaće i sve buduće procedure priključenja elektrana koje koriste obnovljive izvore na prenosni sistem.

Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Sl. glasnik RS“, br. 84/2023), koja je na snazi od prošlog meseca, detaljno definiše nova pravila procedure priključenja, a sve u cilju stabilnosti energetskog sistema i filtriranja projekata prema spremnosti za dalji razvoj.

Paralelan rad na planiranju projekta na lokalu i priključenju na mrežu

Za razliku od dosadašnje situacije, investitor je uz Zahtev za zaključenje ugovora o izradi studije priključenja sada u obavezi da priloži i odluku o izradi odgovarajućeg planskog dokumenta, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja.

Investitor je uz Zahtev za zaključenje ugovora o izradi studije priključenja sada u obavezi da priloži i odluku o izradi odgovarajućeg planskog dokumenta

Ovo znači da je investitor već preduzeo odgovarajuće aktivnosti u cilju urbanističko-planskog definisanja energetskog objekta, čime su stvoreni preduslovi za paralelan razvoj projekta sa aspekta planiranja i izgradnje, sa jedne strane, i priključenja energetskog objekta na prenosni sistem sa druge.

Obezbeđenje kapaciteta za pomoćne usluge sekundarne rezerve

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, dajući prioritet stabilnosti i sigurnosti energetskog sistema, predvideo je mogućnost da operator prenosnog sistema odloži priključenje elektrane koja koristi obnovljive izvore energije  ukoliko analiza adekvatnosti ukaže na rizike po siguran rad elektroenergetskog sistema usled nedostatka rezerve za balansiranje sistema. Odlaganje priključenja na prenosnom sistemu ne primenjuje se na elektrane koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije, ako investitor:

1) obezbedi novi kapacitet za pružanje pomoćne usluge sekundarne rezerve koji će biti ponuđen operatoru prenosnog sistema za sistemsku uslugu sekundarne regulacije frekvencije i snage razmene, ili

2) iz sopstvenih postojećih proizvodnih kapaciteta izdvoji nov kapacitet za pružanje pomoćne usluge sekundarne rezerve, koji će biti ponuđen operatoru prenosnog sistema za sistemsku uslugu sekundarne regulacije frekvencije i snage razmene, ili

3) obezbedi da drugi učesnik na tržištu, umesto njega, obezbedi novi kapacitet za pružanje pomoćne usluge sekundarne rezerve, koji će biti ponuđen operatoru prenosnog sistema za sistemsku uslugu sekundarne regulacije frekvencije i snage razmene.

S tim u vezi, investitor je u obavezi da, uz Zahtev za izradu studije priključenja, priloži i dokaz o ispunjenosti uslova kojim se odlaganje priključenja na prenosni sistem ne primenjuje na predmetnu elektranu, odnosno da se opredeli da li će balansiranje regulisati kroz izgradnju novog kapaciteta baterijskog skladišta, nove elektrane koja koristi konvencionalne izvore energije ili će ovaj kapacitet za njega obezbediti drugi učesnik na tržištu. Ukoliko se investitor odluči za izgradnju baterijskog skladišta, ova novina zahteva angažovanje odgovarajućih stručnjaka za tu oblast od samog početka razvoja.

Uvođenje obaveze bankarske garancije

Najznačajnija novina koju donosi nova procedura je, svakako, uvođenje obaveze dostavljanja bankarske garancije u iznosu od 25.000 evra po MW snage na mestu priključenja određenom studijom priključenja.

Investitori će biti u obavezi da dostave bankarsku garanciju od 25.000 evra po MW

Ova garancija dostavlja se u roku od 60 dana od uručenja studije priključenja u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i mora biti: neprenosiva, neopoziva i bezuslovna, izdata u korist operatora prenosnog sistema, bez prava na prigovor, plativa na prvi poziv, izdata od strane poslovne banke koja je registrovana i posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa rokom važenja od 37 meseci.

U kojim slučajevima operator naplaćuje bankarsku garanciju

Dostavljanjem ove garancije, investitor se obavezuje da će celokupan razvoj projekta realizovati u zadatim rokovima. Operator prenosnog sistema naplaćuje ovu bankarsku garanciju kako sledi:

1) u iznosu od 10% njene vrednosti ukoliko investitor ne zaključi ugovor o priključenju  u roku od 60 dana od dana dostavljanja bankarske garancije operatoru prenosnog sistema;

2) ako investitor u roku od tri godine od zaključenja ugovora o priključenju ne podnese zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta, i to u sledećem iznosu:

  • 10% njene vrednosti ako u tom roku pribavi građevinsku dozvolu za objekat;
  • 30% njene vrednosti ako u tom roku pribavi lokacijske uslove i energetsku dozvolu za objekat, a ne pribavi građevinsku dozvolu;
  • 50% njene vrednosti ako u tom roku pribavi lokacijske uslove za objekat, a ne pribavi građevinsku i energetsku dozvolu;
  • 80% njene vrednosti ako je u tom roku donet samo planski dokument za objekat;
  • 100% njene vrednosti ako u tom roku nije donet planski dokument za objekat;

3) u iznosu od 100% njene vrednosti ako u roku od 30 dana pre isteka bankarske garancije ne produži njeno važenje;

4) ako u roku važenja odobrenja za priključenje investitor ne izgradi objekat do faze funkcionalnih ispitivanja u postupku priključenja, i to u sledećem iznosu:

  • 10% njene vrednosti ako pribavi potvrdu građevinskog inspektora da je objekat završen u konstruktivnom smislu;
  • 20% njene vrednosti ako u tom roku pribavi potvrdu građevinskog inspektora da su završeni temelji objekta, ali ne i da je objekat završen u konstruktivnom smislu;
  • 100% njene vrednosti ako u tom roku ne pribavi potvrdu građevinskog inspektora da su završeni temelji objekta.

Ukoliko investitor odustane od dalje realizacije projekta u roku od šest meseci od dana zaključivanja ugovora o priključenju, naplaćuje se 5% vrednosti bankarske garancije. Sve ovo ima za cilj da poveća ozbiljnost investitora u svom projektnom planiranju i izbegavanje situacije preopterećenosti operatora prenosnog sistema zahtevima za priključenje koji nisu u potpunosti isplanirani i usklađeni kako u projektnom, tako i u finansijskom smislu.

Investitori su dobili poziv za dopunu zahteva za zaključenje ugovora o izradi studije priključenja uz rok od 8 dana da postupe i usklade se sa novom procedurom

Imajući u vidu da investitori koji su dobili poziv za dopunu zahteva za zaključenje ugovora o izradi studije priključenja imaju rok od 8 dana da postupe i usklade se sa novom procedurom priključenja na prenosni sistem, ostaje da se vidi koliko projekata će nastaviti svoju realizaciju i kojom dinamikom će se inicirati novi projekti.

U svakom slučaju, pravila priključenja, kao krucijalni segment razvoja svakog energetskog objekta, sada su jasna i transparentna, što potvrđuje Srbiju kao adekvatno investiciono okruženje.

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

BEF2024-GlavniVizual-840x430-SRP

Beogradski energetski forum 2024 – lideri energetske tranzicije okupljaju se 13-14. maja u Beogradu

21. novembar 2023. - Beogradski energetski forum 2024 biće domaćin 13. i 14. maja liderima održive energetske tranzicije u...

seepex industrija na trzistu privreda cena struje

SEEPEX: Vreme je da privreda samostalno izađe na tržište električne energije

21. novembar 2023. - Firma će to omogućiti više koristi, među kojima je i dugoročna predvidljivost cena, poruka je sa radionice koju su organizovali SEEPEX i PKS

IFC kredit najvece kogenerativno postrojenje biomasu Srbiji

IFC odobrio kredit za najveće kogenerativno postrojenje na biomasu u Srbiji

21. novembar 2023. - IFC je omogućio proizvođaču papira Drenik ND da ugovori pozajmice od ukupno 106 miliona evra, iz kojeg će finansirati izgradnju CHP pogona

EBRD uvecava investicije dekarbonizaciju Zapadnom Balkanu

EBRD uvećava investicije u dekarbonizaciju na Zapadnom Balkanu

21. novembar 2023. - EBRD namerava da proširi svoje aktivnosti na Zapadnom Balkanu, ali upozorava da je za privatne investicije potrebno sprovesti reforme