U fokusu

Korak po korak do razvojnih ciljeva – hodogram za JPP

Sladjana Sredojevic Korak po korak do razvojnih ciljeva - hodogram za JPP

Objavljeno

31.01.2018.

Država

Komentari

0

Podeli

Objavljeno

31.01.2018.

Država

Komentari

0

Podeli

Autor: Slađana Sredojević, konsultant za javno-privatno partnerstvo, Udruženje banaka Srbije

Unapređenje efikasnosti u sektorima proizvodnje i potrošnje energije je jedan od ključnih elemenata energetske politike, u skladu sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine (Službeni glasnik RS broj 101/15). Sprovođenje mera koje su potrebne za postizanje takvog cilja zahteva mobilizaciju značajnih finansijskih sredstava, angažovanje na promociji energetske efikasnosti i dalju liberalizaciju energetskog tržišta.

U ovoj sferi važno je pomenuti mogućnosti iz Zakona o javno–privatnom partnerstvu i koncesijama (Službeni glasnik Rs 88/2011, 15/2016, 104/2016), koji prepoznaje energetsku efikasnost kao oblast u kojoj prednosti JPP-a mogu doći do posebno velikog izražaja.

Naime, u tom slučaju prisutna je i ESCO kompanija (eng. energy service company), koja upravlja merama poboljšanja energetske efikasnosti na način da su one finansirane iz ostvarenih ušteda, koje su garantovane i ne generišu novi dug na strani javnog tela.

Doprinos JPP-a razvoju tržišta

Kada je reč o JPP tržištu u Srbiji, projekti energetske efikasnosti nalaze se među prioritetima na strani razvojnih potreba velikog broja lokalnih samouprava. Naime, od prvih 45 predloga projekata koji su od 2012. od Komisije za javno-privatno partnerstvo dobili saglasnost da se mogu sprovoditi modelom javno-privatnog partnerstva, čak 15 predloga odnosi se na oblast energetske efikasnosti na nivou lokalne samouprave.

Imajući u vidu afirmativan zakonski okvir i razvojne potrebe lokalnih samouprava, u perspektivi se takođe može očekivati značajan broj projekata koji će angažovati savremenu tehnologiju i rešenja i time davati doprinos daljem jačanju domaćeg tržišta.

Značaj predvidivosti koraka – hodogram

JPP je vrlo kompleksan i multidisciplinaran koncept, a ove odlike posebno dolaze do izražaja kod projekata energetske efikasnosti. Pored toga, vremenska dimenzija predstavlja dodatni zahtev i izazov za sve učesnike u postupku. Najkraći rok je pet, a najduži mogući 50 godina.

Za uspešnu primenu neophodno je poznavanje zakona koji uređuju oblast i niza disciplina: javnih finansija, korporativnog finansiranja, projektnog finansiranja, upravljanja projektom, veština pregovaranja, sektorskih specifičnosti. U cilju olakšavanja procesa, mnoge međunarodne i domaće institucije, kao što su Svetska banka i Stalna konferencija gradova i opština, izrađuju smernice i standardizovane dokumente za sprovođenje. Koraci koji su predviđeni domaćim zakonskim okvirom za JPP i koncesije su mnogobrojni.

 I Procena opravdanosti primene JPP modela

U definisanju prioritetnog projekta i mogućnosti primene, razmatra se da li se njime rešava postojeći problem i zadovoljava javni interes (javni cilj), kao i da li je JPP primenjivo za definisani prioritetni projekat i koje bi rizike javni sektor mogao preuzeti.

II Priprema postupka

Pripreme obuhvataju uspostavljanje multidisciplinarnog tima u javnom telu koje će biti zaduženo za sprovođenje procesa JPP-a. Podrazumeva se zajedništvo i politička podrška lidera tima, na primer gradonačelnika, uz eventualno angažovanje eksternih savetnika i izvođenje studija opravdanosti.

Zvanično se objavljuje postupak i formalno se priprema predlog projekta u skladu s elementima navedenim u članu 27 Zakona o javno–privatnom partnerstvu i koncesijama. Pribavljaju se neophodne saglasnosti od nadležnog javnog tela i Komisije za JPP i Ministarstva finansija da se predloženi projekat može sprovoditi postupkom JPP-a.

Za uspeh presudna objektivna procena opravdanosti primene modela i kvalitetna priprema predloga

III Postupak dodele

Sprovođenje postupka izbora privatnog partnera obuhvata, između ostalog, blagovremeno objavljivanje javnog poziva, izradu konkursne dokumentacije, definisanje kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, rokova za dostavljanje ponuda, eventualne garancije i, konačno, formalni postupak dodeljivanja javnog ugovora.

Kod koncesija i projekata čija je vrednost veća od 50 miliona evra, sprovodi se postupak odabira privatnog partnera – koncesionara u više faza. Pribavljaju se neophodne saglasnosti nadležnog javnog tela, potpisuje se javni ugovor, osnivaju se društva posebne namene, uz obavezno evidentiranje u Registru javnih ugovora.

IV Implementacija

Za javno telo je posebno važna uloga obaveznog i kontinuiranog monitoringa – nadgledati ugovor, upravljati promenama u ugovoru i projektu i to raditi u duhu dobrog partnerstva. U slučaju nastanka problema, koriste se svi mehanizmi prevazilaženja, na primer medijacija, i rešavaju se sporovi.

Po završetku projekta, veoma je važno sagledati iskustvo sa postupkom, u cilju sticanja i razmene iskustva i izbegavanja eventualne loše prakse. Primena mora biti praćena primenom zakona koji regulišu ne samo oblast JPP-a i koncesija, nego i drugih zakona i akata relevantnih za sektor kojem određeni projekat pripada, da uvaži specifičnosti lokalnog okruženja, kao i svakog pojedinačnog projekta.

Iz analize započetih projekata ili direktnog učešća u sprovođenju JPP-a zaključuje se da su projekti koji su uspešno ušli u fazu implementacije pažljivo pripremani. Ekonomske analize isplativosti su se objektivno sprovodile i odmah su formirani projektni i stručni timovi sa stručnjacima raznih adekvatnih kvalifikacija, gde je postojao dobar balans između stručne i političke podrške, a oni su vodili računa o neophodnosti uključivanja i komuniciranja sa javnošću.

Na uspeh sprovođenja JPP presudno utiču faza objektivne procene opravdanosti primene modela i faza kvalitetne pripreme predloga.

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

Carbon tax, CO2 tax, environmental and social responsibility business concept. Taxation for nature pollution. Supporting to limit climate change and globle warming problem. Controlling carbon emission

Uvođenje cene emisije ugljenika i primena EU CBAM mehanizma u Energetskoj zajednici

31. januar 2018. - Ljubo Maćić u autorskom tekstu za Balkan Green Energy News razmatra opcije uvođenja cene emisija CO2 u članice Energetska zajednice

SolarEdge Bezbednija solarna tehnologija za kompanije zašto, šta i kako

Bezbednija solarna tehnologija za kompanije: zašto, šta i kako

31. januar 2018. - Zahvaljujući koristi za firme, pametna energetska rešenja se naglo uvode na neiskorišćene krovove tržnih centara, fabrika, aerodroma, škola i bolnica

Matteo-Colangeli-EBRDs-Western-Balkans-Serbia-chief

Obnovljivi izvori energije dobijaju zamah u važnom trenutku za region Zapadnog Balkana

31. januar 2018. - Nekoliko zemalja u regionu napravilo je značajan napredak ka ubrzanju prelaska na zelenu energiju, a ključnu ulogu je imalo pokretanje aukcija, piše direktor EBRD-a za Zapadni Balkan Mateo Kolanđeli u autorskom tekstu za Balkan Green Energy News

Igor Vejnović

Moć Sunca: od zagrejane planete do svetlije budućnosti

31. januar 2018. - Mapa 100 održivih lokacija gde bi se proizvodnjom solarne energije zadovoljilo 10% godišnje potrošnje struje u domaćinstvima