OIE

Inovativan model za jačanje makedonske elektroprivrede kroz saradnju sa američko-južnokorejskim konzorcijumom

Adam Cortese UGT Renewables

Foto: UGT Renewables

Objavljeno

21.10.2022.

Komentari

0

Podeli

Objavljeno

21.10.2022.

Komentari

0

Podeli

Iako je Severna Makedonija u prethodnih nekoliko godina uložila ozbiljne napore da uhvati korak sa energetskom tranzicijom, dekarbonizuje se i krene u masovniju izgradnju elektrana na obnovljive izvore energije, aktuelna energetska kriza je pokazala koliko je sektor energetike i dalje ranjiv, i koliko su postojeći elektroenergetski kapaciteti nedovoljni. Predlog inovativnog modela koji je pred Vladu i ESM izneo američko-južnokorejski konzorcijum i na kome se trenutno intenzivno radi, mogao bi da bude deo rešenja za energetsku krizu Severne Makedonije, ali i drugih zemalja regiona. Na koji način i sa kojim partnerima UGT Renewables (UGTR) može da pomogne makedonskoj elektroprivredi u izgradnji novih proizvodnih kapaciteta iz solara i unapredi fleksibilnost elektroenergetskog sistema sa baterijama za skladištenje energije, razgovarali smo sa Adamom Kortezeom, izvršnim direktorom.

Energetska kriza u Severnoj Makedoniji poprima dramatične razmere. U avgustu je Vlada produžila stanje krizne situacije u sektoru energetike sve do aprila 2023. godine kako bi se povećala proizvodnja električne energije, sprečili poremećaji na tržištu i zaštitile ugrožene kategorije stanovništva.

Ipak, nedavno objavljeni rezultati ankete sprovedene od strane Makedonske Privredne Komore ukazuju da veliki broj kompanija, koje su prinuđene da električnu energiju kupuju na tržištu po cenama i preko 200 evra za megavat-sat, najavljuju smanjenje ili čak zatvaranje proizvodnih pogona i otpuštanje radnika.

Situacija je toliko složena da se postavlja pitanje da li se u nekom kratkoročnom periodu može pronaći rešenje koje bi makedonskoj elektroprivredi Elektrani na Severna Makedonija (ESM) pomoglo da proizvede dovoljno električne energije, ali i da zaštiti stanovništvo i industriju od astronomskih cena koje su napravile probleme i mnogo jačim evropskim ekonomijama.

U intervjuu za portal Balkan Green Energy News, Adam Kortez, izvršni direktor kompanije UGT Renewables kaže da njegova kompanija ima rešenje i da je spremna i da ga brzo realizuje.

Model kompanije UGT Renewables za elektroprivrede Zapadnog Balkana izazvao je veliko interesovanje jer predstavlja rešenje koje državnim elektroprivredama otvara mogućnost da brzo dođu do solarnih elektrana većih kapaciteta i baterija za skladištenje energije

UGT Renewables u konzorcijumu sa južnokorejskim tehnološkim gigantom Hyundai Engineering (HEC) širom sveta realizuje projekte razvoja, finansiranja i izgradnje elektrana na obnovljive izvore energije velikih kapaciteta i sistema za skladištenje električne energije.

UGT Renewables i Hyundai Engineering konzorcijum su nedavno na konferenciji u Budvi predstavili inovativni model saradnje sa vladama i elektroprivredama regiona Zapadnog Balkana. Model je izazvao veliko interesovanje jer predstavlja rešenje koje državnim elektroprivredama otvara mogućnost da brzo dođu do solarnih elektrana većih kapaciteta i baterija za skladištenje energije.

Možete li nam reći nešto više o kompaniji, ali i objasniti model realizacije projekata za velike solarne elektrane u regionu?

Ja sam izvršni direktor tri sestrinske kompanije koje su deo iste grupacije: kompanija Sun Africa aktivna je u regionu pod-saharske Afrike, kompanija Sun Arabia razvija projekte na Bliskom Istoku i Severnoj Africi i kompanija UGT Renewables osnovana je sa ciljem da se implementiraju projekti u Evropi i Centralnoj Aziji, uključujući i region Zapadnog Balkana.

Nakon dugogodišnjeg poslovanja na tržištu SAD-a odlučili smo da proširimo naše aktivnosti u državama u razvoju. Veoma brzo smo došli smo do zaključka da model nezavisnog proizvođača električne energije (eng. Independent Power Producer – IPP) nije optimalan za ta tržišta iz različitih razloga.

U Evropi i Centralnoj Aziji  državne elektroprivrede decenijama nisu investirale u nova proizvodna postrojenja, a energetska kriza je samo produbila tešku situaciju

Kako bi zaštitile standard građana i konkurentnost lokalnih ekonomija, vlade ovih država propisuju regulisanu cenu električne energije, odnosno državne elektroprivrede imaju obavezu snabdevanja potrošača po ovimcenama. Slabljenje ovih kompanija neminovno vodi ka ozbiljnim socijalnim, ekonomskim i političkim krizama.

U Evropi i Centralnoj Aziji  državne elektroprivrede decenijama nisu investirale u nova proizvodna postrojenja, a energetska kriza je samo produbila tešku situaciju. Značajan udeo fosilnih goriva, pre svega uglja u njihovom proizvodnom miksu, dovešće do ozbiljnih dodatnih troškova nakon što Evropska unija uvede takse na emisije ugljen dioksida (eng.Carbon Border Adjustment Mechanism) za uvoz električne energije i roba iz zemalja koje nisu članice, pa tako i zemalja regiona.

Inovativni model podrazumeva pružanje paketa usluga državama i elektroprivredama po sistemu „ključ u ruke“

Kako bi odgovorili na ove izazove, razvili smo inovativan poslovni model koji podrazumeva pružanje paketa usluga državama, odnosno nacionalnim elektroprivredama po sistemu „ključ u ruke“. Ovaj paket podrazumeva usluge razvoja projekta, finansiranje, projektovanje, nabavku opreme i izgradnju i puštanje u pogon solarnih elektrana velikih kapaciteta (eng. utility-scale solar power plants) i danas nezaobilaznih sistema za skladištenje električne energije. Novoizgrađene elektrane će biti u vlasništvu elektroprivreda, koje će njima i upravljati. Paralelno sa realizacijom konkretnog projekta vrši se i transfer znanja i obuka kadrova u domaćim kompanijama.

Da li to zapravo znači da bi u slučaju Severne Makedonije vlasnik projekta bio ESM?

U pravu ste. U Severnoj Makedoniji, ESM bi bio jedini i potpuni vlasnik solarnih elektrana koje bi UGT Renewables izgradio, a zatim i predao ESM-u na upravljanje. Pored toga naš poslovni model uključuje i kompletno preuzimanje rizika početnog razvoja projekta. Naime, sve troškove razvoja projekta snosi naša kompanija.

Da li je ovakav model već negde implementiran?

Naravno. Praktičnu potvrdu ovaj model je doživeo u Angoli. Naša sestrinska kompanija Sun Africa sa lokalnim i međunarodnim partnerima je izgradila solarne elektrane u okviru projekta vrednog 759 miliona dolara. Za taj projekat naš konzorcijum i finansijske organizacije koje su učestvovale nagrađene su TXF nagradom  The Perfect 10 Deals of the Year 2020. Ova nagrada osvojena je u konkurenciji od preko 7.000 projekata većih od 100 miliona dolara koji se razvijaju u celom svetu.

Solar power plant Biopio, 189 MW, Sun Africa

Biopio je sa 189 MW najveći pojedinačni solarni projekat u Podsaharskoj Africi (projekat kompanije Sun Africa)

Nakon ovog uspeha potpisan je i drugi sporazum koji obuhvata investicije od oko 2 milijarde dolara i koji je vrlo važan projekat u okviru programa Partnerstvo administracije predsednika Bajdena  za globalnu infrastrukturu i investicije (eng. Biden Administration Partnership for Global Infrustructure and Investment). partnerstvo za globalnu infrastrukturu i investicije.

UGT Renewables, Sun Africa i Sun Arabia trenutno razvijaju projekte vredne 16 milijardi dolara

U ovom trenutku, kroz naše tri kompanije, grupacija razvija projekte ukupne vrednosti oko 16 milijardi dolara. Svi ti projekti baziraju se na istom modelu.

Pomenuli ste da obezbeđujete finansiranje ovih projekata. Po kom tačno modelu to radite s obzirom da niste finansijska institucija?

Finansiranje se obavlja u skladu sa pravilima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) i uključuje povoljne kamatne stope i dug period otplate jer su u pitanju projekti obnovljivih izvora energije. Organizovanje finansiranja vrši naš dugogodišnji partner ING Bank, koja je svetski lider u finansiranju projekata obnovljivih izvora energije.

Pomenuli ste i partnere. Možete li da nam kažete sa kojim kompanijama sarađujete?

U Severnoj Makedoniji  napravili smo konzorcijum za razvoj i izgradnju projekata sa Hyundai Engineering (HEC), južnokorejskim gigantom. HEC je deo Hyundai Motor Group, grupacije koja poseduje imovinu vrednosti 300 milijardi dolara i jak je partner. Iako u okviru našeg modela, oni upravljaju izgradnjom, predviđeno je dominantno učešće lokalnih građevinskih i elektro mehaničkih kompanija, kao i kompanija koje pružaju servisne usluge tokom razvijanja projekata i izgradnje postrojenja.

Po pitanju opreme naši globalni partneri su vodeće svetske kompanije poput Hanwha Q-Cells (Južna Koreja – SAD), lider u proizvodnji visoko efikasnih solarnih panela, Nextracker (SAD) vodeća svetska kompanija u proizvodnji pokretnih nosača za solarne panele i softvera za njihovo optimalno upravljanje, Tesla Energy (SAD) dobro poznata kompanija koja, pored električnih automobila, proizvodi i energetske baterije za skladištenje električne energije, što je danas vrlo važna komponenta svakog naprednog projekta jer vrši balansiranje proizvodnje elektrana i pruža druge sistemske usluge.

Komparativna prednost konzorcijuma UGT Renewables i Hyundai Engineer je prioritetni status kod partnera snabdevača opremom

Naš partner je i Shoals Technology (SAD) lider u proizvodnji komponenti za povezivanje panela sa invertorima i ostatkom elektrane, ono što stručno zovemo Electrical Balance of System, kao i  Hitachi Energy (Švedska – Japan) dobro poznata energetska kompanija koja je nedavno izvršila akviziciju dela kompanije ABB i lider je u proizvodnji transformatora i visokonaponske opreme.

Partnerstvo je danas više nego ranije ključan faktor za uspešnu realizaciju projekata. Znamo da se investitori širom sveta suočavaju sa problemima u nabavci opreme i dugim periodima čekanja zbog zastoja u proizvodnji i isporuci.  Naši projekti imaju status prioriteta kod svih naših partnera i to je danas naša komparativna prednost koja nam omućava da projekte izvodimo brzo iako su u pitanju veliki kapaciteti.

Da li ste već započeli sa aktivnostima u Severnoj Makedoniji?

Projekat u Makedoniji se razvija već duže od godinu dana. U septembru 2021. godine ING Banka je kao ugovarač finansiranja dala ponudu za potpuno finansiranje sa dugim rokom otplate u ime američkih i međunarodnih finansijskih institucija. Istog tog meseca, vlada SAD-a je podržala projekat, dodelivši mu takozvani US Advocacy status.

Projekat i finansiranje su zvanično predstavljeni Vladi Severne Makedonije u oktobru 2021. na zajedničkom sastanku Premijera i ESM-a sa timom naše kompanije. Sastanku je prisustvovala i Ambasadorka SAD.. Naš predlog je naišao na značajno interesovanje, nakon čega smo započeli pregovore sa ESM-om kao budućim vlasnikom i korisnikom ovog projekta.

Kortez: Uz podršku Vlade i maksimalno zalaganje našeg time i tima ESM-a, verujem da u roku od 6 do 8 meseci možemo završiti razvoj ovog projekta kao i komercijalno-kreditne dogovore

Saradnja sa ESM formalizovana je u maju 2022, kada smo potpisali sporazum o zajedničkom razvoju projekta, i započeli tehničke aktivnosti na realizaciji ovog sporazuma.

Uz podršku Vlade i maksimalno zalaganje našeg time i tima ESM-a, verujem da u roku od 6 do 8 meseci možemo završiti razvoj ovog projekta kao i komercijalno-kreditne dogovore. Nakon toga, u roku od 2 do2,5 godine naš konzorcijum bi u potpunosti izgradio ove elektrane i predao ih ESM-u.

Na kraju i najvažnije pitanje. Sigurna sam da ste svesni da u Severnoj Makedoniji postoje ideje za razvoj projekata baziranih na različitim tehnologijama i različitim poslovnim modelima. Zašto smatrate da je ovo što Vi nudite najbolje za Severnu Makedoniju?

Kao prvo, to je pitanje energetske sigurnosti. Kriza je pokazala koliko je opasna prevelika zavisnost od energenata ili energetskih izvora koji ne postoje u sopstvenoj zemlji. Raspoloživost energije Sunca, kao izvora obnovljive energije, nije niti će biti predmet geopolitičkih previranja.

Jednako važno je i pitanje proizvodnih troškova. Naša procena je da će proizvodni troškovi električne energije proizvedene u visoko efikasnih solarnim elektranama u Severnoj Makedoniji biti znatno niži od cene na tržištu električne energije, čak i nakon završetka ove energetske krize. Takođe, primena ove tehnologije omogućava precizno predviđanje proizvodne cene električne energije tokom celog životnog veka elektrane, što nije slučaj sa tehnologijama baziranim na fosilnim gorivima (ugalj i prirodni gas), posebno ako dolaze iz uvoza.

Tranzicija ka zelenoj energetici podrazumeva i jačanje kapaciteta za skladištenje električne energije. U okviru našeg modela uključene su baterije dovoljne da u potpunosti balansiraju ove elektrane i da po potrebi ponude dodatne usluge potrebne operatoru  prenosnog sistema (MEPSO).

Veoma važno je i pitanje ekologije. Projekat ne samo da podržava nacionalne ciljeve smanjenja emisija sa efektom staklene bašte, već doprinosi i smanjenju zagađenja vazduha, vode i zemljišta.

Poslednje, ali ne i najmanje važno – Severna Makedonija, kao i ostale države u regionu troši stotine miliona dolara za interventni uvoz električne energije. Ova zima će biti teška ali sva je prilika da će naredna biti jednako teška ili možda još teža. Stoga je brzina realizacije projekta jedan od ključnih parametara.

Naš model podrazumeva osigurano finansiranje, dostupnost opreme i unapred ugovorene građevinske kompanije, što stvara uslove da se elektrane puste u pogon 24-30 meseci od dobijanja dozvole za gradnju.

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

dubravka-djedovic-grcka-srbija-tecni-prirodni-gas-sanbdevanje-interkonekcije

Srbija uskoro dobija tečni prirodni gas iz Grčke

21. oktobar 2022. - Završetkom izgradnje interkonekcije sa Bugarskom, Srbija se fizički povezala sa gasnim terminalom u grčkoj luci Aleksandropolis

Gas u Srbiju stize iz Azerbejdzana, dogovorene isporuke do 400 miliona kubnih metara godisnje

Potpisan ugovor o isporuci prirodnog gasa iz Azerbejdžana u Srbiju

21. oktobar 2022. - Ministri energetike Srbije i Azerbejdžana potpisali su i Memorandum o razmevanju o saradnji u energetici

Nemacka planira smanjenje poreze na elektricnu energiju i povecanje subvencija kako bi podržala industriju usred rastucih cena

Nemačka spremila milijarde da obezbedi jeftiniju struju za privredu

21. oktobar 2022. - Set olakšica koje će uglavnom pomoći energetski intenzivnim proizvođačima, procenjen je na 12 milijardi evra samo u 2024.

federacija bih struja mali kupci epbih udruzenje poslodavaca

Nekoliko hiljada malih firmi u FBiH gubi pravo na garantovano snabdevanje električnom energijom

21. oktobar 2022. - Prelazak sa javnog na tržišno snabdevanje za te firme u Federaciji BiH znači i povećanje cena električne energije