x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Vaša imejl adresa je sigurna kod nas

x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Your email is safe with us

GIZ značajna podrška zemljama jugoistočne Evrope na putu ka EU integraciji

16.03.2017. | Komentari: 0Autor:

GIZ značajna podrška zemljama jugoistočne Evrope na putu ka EU integraciji

Autorke: Jasna Sekulović, voditeljica projekta  i Emina Durmo, Savjetnica za PR, izveštavanje i rodnu ravnopravnost – GIZ projekat Otvoreni regionalni fond za JIE – Energetska efikasnost

Projekat Jačanje kapaciteta za provedbu ciklusa Nacionalnih akcionih planova za energetsku efikasnost, koji je realizirao GIZ ORF-EE, podržao je partnerske države jugoistočne Evrope u ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz EU zakonodavnog okvira.

Projekat je uspješno završen u februaru ove godine, a podrška je pružena tokom procesa ispunjavanja obaveza koje proističu iz Direktive o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama (2006/32/EU) i EU Direktive o energetskoj efikasnosti (2012/27/EU) koja je naslijeđuje. Ista se, konkretno, odnosila na izradu, implementaciju i monitoring implementacije ciklusa Nacionalnih akcionih planova za energetsku efikasnost za period 2016-2018. (NEEAPs), uz paralelnu podršku pri izvještavanju za prethodni period.

Naime, EU ciljevi uštede energije su veliki izazov i za mnoge EU zemlje. Za države jugoistočne Evrope (JIE) kao EU kandidate ili potencijalne kandidate taj izazov je još izraženiji. Partnerske zemlje u JIE zaostaju za EU zemljama u pogledu kreiranja politika u domenu energetske efikasnosti, a to se posebno odnosi na samostalnu implementaciju EU standarda korištenjem vlastitih kapaciteta. Naime, ministarstava nadležna za pitanja u domenu energetske efikasnosti i konkretno, za izradu akcionih planova, i dalje nisu dovoljno osposobljena da kompletan NEEAP ciklus provedu samostalno.

Uzimajući to u obzir, fokus ovog projekta je bio na jačanju kapaciteta partnerskih država, članica Koordinacijske grupe za energetsku efikasnost pri Sekretarijatu energetske zajednice, u cilju njihovog osnaživanja za samostalnu provedbu cjelokupnog NEEAP ciklusa.

Crna Gora i Srbija zvanično usvojile Nacionalni akcioni plan za energetsku efikasnost

Crna Gora je već sredinom, a Srbija pri kraju 2016. godine zvanično usvojila svoj Nacionalni akcioni plan za energetsku efikasnost koji se odnosi na period 2016-2018., dok su Albanija, Kosovo, i Makedonija (BJR) nacrte svojih NEEAP-a tokom 2016. godine također predale Sekreterijatu energetke zajednice, što je veliki korak. Očekuje se da će i ove države uskoro usvojiti Nacionalne akcione planove za energetsku efikasnost za isti period.

Predstavnici i predstavnice država jugoistočne Evrope kao članovi i članice Koordinacijske grupe za energetsku efikasnost tokom svog 12. sastanka, održanog 15. novembra, 2016. u Beču, su se posebno osvrnule na temu NEEAP-a. Iskoristili su priliku da pohvale iznimno efikasan pristup „mentorstva i savjetovanja“ od strane GIZ ORF-EE-a prema partnerskim državama, obzirom da se radi o dugoročnom i intenzivnom procesu koji uključuje savjetovanje, te koordinaciju i komunikaciju između više ministarstva i relevantnih institucija. Ovaj stav su ponovile i na zadnjem zvaničnom sastanku održanom u martu 2017.

Ovakva osnova je omogućila pažljiv i detaljan skrining i analizu potreba partnerskih institucija JIE koje se odnose na dati ciklus.

Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) je finansiran od strane njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku sradnju i razvoj (BMZ), a bazira se na prethodno uspješno implementirana projekta.

Komentari (0)

Budite prvi da unesete komentar za ovaj clanak.

Unesi Komentar

Molimo sačekajte... Unesite obavezna polja. Desila se greška, molimo osvežite stranicu i pokušajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat.