OIE

Energetska zajednica poziva Srbiju da usvoji izmene zakona o merama podrške za obnovljive izvore energije i postupak javnog nadmetanja

Slika: Pixabay

Objavljeno

13.06.2017.

Država

Komentari

0

Podeli

Objavljeno

13.06.2017.

Država

Komentari

0

Podeli

Energetska zajednica pozvala je Srbiju da usvoji set izmena Zakona o energetici koji uređuju podršku države za obnovljive izvore energije sa ciljem da Srbija usaglasi pravni okvir sa zakonodavstvom Evropske unije. Među predloženim izmenama izdvajaju se uvođenje  postupka javnog nadmetanja koji za cilj ima da utvrdi ko će biti korisnik podrške, ukidanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, balansnu odgovornost i uvođenje operatora za energiju iz obnovljivih izvora.

Direktor Energetske zajednice Janez Kopač obavestio je u pismu predstavnike Odbora za ekonomiju, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije o narednim koracima koje Srbija, kao članica Energetske zajednice, treba da napravi u cilju usaglašavanja pravnog okvira sa zakonima Evropske unije, konkretno Direktive o obnovljivim izvorima energije 2009/28/EC i Smernicama za državnu pomoć za zaštitu životne sredine i energetiku za period 2014-2020 koje je objavila Evropska komisija.

U dokumentu koji je Kopač uputio srpskim parlamentarcima, navodi se da Zakon o energetici, koji je usvojen u decembru 2014. godine, nije u potpunosti usaglašen sa EU regulativom i novim modelom šema za subvencionisanje obnovljivih izvora energije.

Energetska zajednica pripremila je set amandmana na Zakon o energetici u skladu sa Smernicama za državnu pomoć za zaštitu životne sredine i energetike za period 2014-2020. sa instrukcijama koje bi Srbija trebalo da usvoji što pre.

Sličan radni dokument sa predlogom seta amandmana pripremljen je i za druge zemlje članice Energetske zajednice. Kopač je pozvao Srbiju da preuzme vođstvo u promociju novih modela podrške za obnovljie izvore.

Prelazni period do kraja 2018.

Sekretarijat Energetske zajednice je odobrio zemljama članicama prelazni period do kraja 2018. godine za prelazak sa sadašnjem sistema podrške obnovljivim izvorima energije ka sistemu koji će više biti zasnovan na tržišnim principima, rekao je Kopač za portal Balkan Green Energy News.

Prelazni period je odobren zbog kasnije primene Direktive o obnovljivim izvorima energije u zemljama članicama Energetske zajednice a kako bi se izbegla nagla promena koja bi mogla da se negativno odrazi na investicionu klimu, rekao je oni dodao da to neće uticati na postojeće ugovore.

Ukidanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

Predloženi amandmani na Zakon o energetici ukidaju status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije. Umesto važeće šeme podsticajnih mera zasnovanih na fid-in tarifama, predložen je koncept sticanja statusa povlašćenog proizvođača u konkurentnom postupku davanja ponuda, u kome se najpovoljnijem ponuđaču dodeljuje pravo na podsticajne mere, i koji zaključuje ugovor o razlici u ceni sa operatorom za energiju iz obnovljivih izvora.

Postupak javnog nadmetanja za sve proizvođače energije iz obnovljivih izvora

U skladu sa predlogom izmena, korisnici prava na podsticajne mere, u skladu sa ugovorom o razlici u ceni i najvišim iznosom podsticajnih mera, biće utvrđeni u postupku javnog nadmetanja, otvorenom za sve proizvođače energije iz obnovljivih izvora, i na osnovu jasnih, transparentnih i nediskriminatornih kriterijuma. Predloženo rešenje dalje definiše situacije u kojima se postupak davanja ponuda smatra neuspešnim: u slučaju da samo jedan projekat (elektrana) ili veoma ograničen broj projekata (elektrana) ispunjava uslove; ako bi se nakon sprovođenja postupka javnog nadmetanja dodelile podsticajne mere višeg iznosa; i/ili ako bi se nakon sprovođenja postupka javnog nadmetanja smanjio procenat realizacije projekata.

Postupak javnog nadmetanja može biti ograničen na pojedine tehnologije, u slučajevima kada postupak otvoren za sve proizvođače ne bi imao optimalne rezultate koji se ne mogu pripisati sprovođenju postupka. Pri tome se uzima posebno u obzir dugoročni potencijal novih i inovativnih tehhnologija, potreba da se postigne diversifikacija; ograničenja mreže i stabilnost mreže; troškovi (integracije) sistema; i/ili potreba da se izbegnu poremećaji na tržištima sirovina u slučaju podsticajnih mera za elektrane na biomasu.

Postupak javnog nadmetanja ne primenjuje se u slučaju elektrana čiji je instalisani kapacitet manji od 1MW ili u slučaju demonstracionih projekata, osim u slučaju elektrana na vetar čiji je instalisani kapacitet do 6 MW ili 6 proizvodnih jedinica.

Uslove za sprovođenje postupka nadmetanja, kao i ograničenja samog postupka, predlaže ministar i odobrava Vlada; dok predlog podsticajnih mera priprema ministarstvo u saradnji sa Agencijom za energetiku i Sekretarijatom Energetske zajednice.

Nove podsticajne mere

Nove podsticajne mere za povlašćene proizvođače se dodeljuju u obliku premije, koja se računa kao razlika u ceni po kojoj je povlašćeni proizvođač proglašen najpovoljnijim ponuđačem u postupku nadmetanja za ostvarivanje prava na podsticajne mere (ugovorena cena) i tržišne cene električne energije (referentna cena). Ugovorena cena je konačna cena po kojoj povlašćeni proizvođač ostvaruje koristi kao korisnik podsticajnih mera koje su mu dodeljene u konkurentnom postupku – ovom cenom se utvrđuje najviši iznos sredstava koja se mogu dodeliti u svakom projektu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Referentna cena je tržišna cena određena „dan unapred“, na satnom nivou, na organizovanom tržištu električne energije.

Povlašćeni proizvođač ostvaruje pravo na podsticajne mere zaključenjem ugovora o razlici u ceni, koji najviše može da traje 15 godina.

Uslove i postupak dodeljivanja podsticajnih mera, koje uključuju dodelu državne pomoći, odobrava Vlada, na predlog ministra. Ove mere moraju da se prijave Komisiji za kontrolu državne pomoći, koja ih odobrava u postupku prethodne kontrole državne pomoći.

Balansna odgovornost

Još jedna bitna novina u predlogu izmena tiče se balansne odgovornosti, koja se prebacuje na povlašćenog proizvođača električne energije. Proizvođači postaju odgovorni za balansiranje, zaključivanjem ugovora o balansnoj odgovornosti sa operatorom prenosnog sistema ili zaključivanjem ugovora o prenosu balansne odgovornosti na drugu balansno odgovornu stranu, čime postaju članovi posebne balansne grupe, u skladu sa pravilima o radu tržišta električne energije. Kao izuzetak, povlašćeni proizvođači čije elektrane imaju instalisani kapacitet manji od 500 kW ili u slučaju demonstracionih projekata, osim u slučaju elektrana na vetar čiji je instalisani kapacitet do 3 MW ili 3 proizvodne jedinice, nisu balansno odgovorni.

Uvođenje operatora za energije iz obnovljivih izvora

Predloženo rešenje podrazumeva formiranje operatora za energiju iz obnovljivih izvora, nadležnog za obračun i prikupljanje sredstava po osnovu naknade za podsticajne mere za sve kategorije povlašćenih proizvođača, koju plaćaju svi kranji kupci, u skladu sa odgovarajućom količinom električne energije koja je izmerena i isporučena ovim kupcima. Operator za energiju iz obnovljivih izvora je nadležan za zaključivanje i sprovođenje ugovora o razlici u ceni sa povlašćenim proizvođačima, uključujući isplatu podsticajnih sredstava u skladu sa programom podsticajnih mera povlašćenim proizvođačima.

Na kraju, povlašćen proizvođač, privremeni  povlašćeni proizvođač i proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije koji su stekli svoj status pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama ovog Zakona, imaju pravo na ostvarivanje podsticajnih mera u skladu sa ugovorom o razlici u ceni i postupkom javnog nadmetanja.

Komentara: (0)

Budite prvi i ostavite komentar na ovaj članak.

Unesite vaš komentar
Molimo sačekajte... Molimo vas popunite obavezna polja Dogodila se greška, osvežite stranu pa probajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat na moderaciju.

Slični članci

Evropski parlament predlog reforme trzista elektricne energije gasa

Evropski parlament usvojio predlog reforme tržišta električne energije, gasa

13. jun 2017. - Evropski poslanici su izglasali akte za reforme ustrojstva tržišta energenata da bi olakšali dekarbonizaciju. I u njih uvrstili nuklearke i vodonik.

Novi krug subvencija energetsku efikasnost domacinstva Srbiji

Novi krug subvencija za energetsku efikasnost za domaćinstva u Srbiji

13. jun 2017. - Građani će za subvencije za energetsku efikasnost u Srbiji za 2024. konkurisati od leta. Opštine i gradovi su pozvani da izdvoje sredstva.

Nemackoj solarni park Witznitz najveci u Evropi

U Nemačkoj otvoren solarni park Witznitz, najveći u Evropi

13. jun 2017. - Hansainvest i Move On pustili su u rad solarni park Witznitz, snage 605 megavata, na mestu nekadašnjeg ugljenokopa kod Lajpciga

Adex Srbija Madarska Madjarska Slovenija udruzivanju berzi elektricne energije

Srbija, Mađarska, Slovenija potpisale sporazum o udruživanju berzi električne energije

13. jun 2017. - Mađarska, Srbija i Slovenija spajaju svoje berze električne energije pod okriljem zajedničke kompanije Adex Group