x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Vaša imejl adresa je sigurna kod nas

x
Newsletter Image
NE PROPUSTITE NAŠ NJUZLETER
PRIJAVA

Your email is safe with us

Crna Gora reciklira svega 3 posto otpada, do kraja godine moguće izmene

01.02.2018. | Komentari: 0Autor:

Slika: ozon.org.me
Crna Gora reciklira svega 3 posto otpada, do kraja godine moguće izmene

Kada bi Crna Gora rešila problem samo ambalažnog otpada, to bi je dovelo blizu ostvarenja nacionalnog cilja od 50 odsto recikliranog otpada, rekao je Igor Jovanović iz Direktorata za upravljanje otpadom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore.

Na radnom doručku na temu Bren­di­ra­ni ot­pad – Glo­bal­ni iza­zov za odr­ži­vi raz­voj i dru­štve­no od­go­vor­no po­slo­va­nje, Jovanović je rekao da oko 80 odsto am­ba­la­žnog ot­pa­da na­sta­je u do­ma­ćin­stvi­ma, a to zna­či da taj ot­pad po­sta­je ko­mu­nal­ni ot­pad.

Generalna direktorka Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore Ivana Vojinović rekla je da bi Direktiva o ambalažnom otpadu trebalo do kraja godine da postane deo pravnog sistema države, i da će to biti važan korak ka uspostavljanju  održivog sistema upravljanja otpadom u zemlji.

Upravljanje ambalažnim otpadom je zadatak celog društva, od građana do države. To je kompleksna oblast, ali će u budućnosti doneti beneficije, od radnih  mesta do zadovoljenja principa cirkularne ekonomije, naglasila je Vojinović.

Rad­ni do­ru­čak, održan krajem januara, or­ga­ni­zo­va­li su Eko­lo­ški po­kret Ozon i kom­pa­ni­ja Co­ca-co­la HBC Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra, uz po­dr­šku Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Crne Gore.

U Crnoj Gori se trenutno reciklira svega dva do tri odsto otpada ukupno, što je skoro desetostruko manje od, u strateškim dokumentima planiranih 25 odsto do kraja ove godine, izjavila je za TV Crna Gora Maša Tomković iz NVO Zero Waste Montenegro.

Ona očekuje, dodala je, da će otvaranje Poglavlja 27 biti samo početak. Samo za ispunjavanje obaveza, koje se odnose na upravljanje otpadom, prema prvim procenama, biće potrebno oko 350 miliona evra.

Iako rešavanje problema otpada za velike kompanije često znači promene u sistemu proizvodnje i lancu dobavljača, i zahteva vreme i velika ulaganja, Coca-Cola je postavila cilj da do 2030. godine uvede reciklažu svih limenki i svih boca svojih napitaka, rekla je menadžerka za javne i regulatorne poslove Coca-Cola HBC Andrea Radonjić, navodi se u saopštenju jednog od ogranizatora, Ekološkog pokreta Ozon.

U rešavanje ovog izazova sprema se da se uključi i Pivara „Trebjesa“, jer, kako je navela Tanja Dušanić, direktorka za pravne i koorporativne poslove za Crnu Goru i Srbiju, konzorcijuma Molson Coors, kojoj pripada pivara, “svaka ambalaža, brendirana ili ne, završava kao otpad”.

Evropska komisija objavila je nedavo Evropsku strategiju za plastiku u cirkularnoj ekonomiji sa ciljem da se smanji plastični otpad, ali i izmeni način na koji će se proizvodi dizajnirati, proizvoditi, koristiti i reciklirati.

Komentari (0)

Budite prvi da unesete komentar za ovaj clanak.

Unesi Komentar

Molimo sačekajte... Unesite obavezna polja. Desila se greška, molimo osvežite stranicu i pokušajte ponovo. Vaš komentar je uspešno poslat.