Norveska 2,1 milijardu evra CCS izdvajanje i skladistenje CO2

Norveška daje 2,1 milijardu evra za CCS – prikupljanje i skladištenje CO2

22.07.2020. - Equinor se udružio sa Shellom i Totalom na prenošenju CO2 u tečnom stanju kroz cevovod...

Page:
1