Događaji

ENERGA 2018

19-21. jun 2018. | Sarajevo, BiH

Sustainability Forum

22. jun 2018. | Beč, Austrija

clim@ pitching event

25. jun, 2018 | Frankfurt na Majni, Nemačka

11th IENE SEE Energy Dialogue

Jun 26-27, 2018 | Solun, Grčka

3rd SEE sdewes Conference Novi Sad 2018

30. jun - 4. jul 2018. | Novi Sad, Srbija

Letnja škola Energetske zajednice

25.avgust - 1. septembar 2018. | Split, Hrvatska

RENEXPO® BiH

24-25. oktobar 2018. | Sarajevo, BiH