Robert Golob i Pokret Sloboda pobedili na izborima u Sloveniji sa zelenim ekonomskim programom

Robert Golob i Pokret Sloboda se zalažu za dekarbonizaciju i digitalizaciju privrede, s osloncem na obnovljive izvore i nuklearke.