Pokrenuta Platforma za podršku energetskoj tranziciji u regionima uglja na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini

Cilj Platforme, koju predvode Svetska banka i Evropska komisija, je da pomogne ovim zemljama da prestanu da koriste ugalj u energetici.