Energetska zajednica pokrenula spor protiv Srbije zbog neusvajanja Nacionalnog plana za smanjenje emisija

Sekretarijat Energetske zajednice pokrenuo je proceduru za rešavanje spora u vezi sa neusklađenosti emisija devet postrojenja sa velikim ložištem u Srbiji sa limitima iz EU Direktive o velikim ložištima (Large … Continue reading Energetska zajednica pokrenula spor protiv Srbije zbog neusvajanja Nacionalnog plana za smanjenje emisija