Šta donosi nova strategija upravljanja otpadom 2019-2024.

Nova Strategija upravljanja otpadom za period 2019-2024. godina Republike Srbije označiće prelazak sa koncepta regionalnih sanitarnih deponija na model regionalnih centara za upravljanje otpadom, što znači odvojeno prikupljanje, separaciju otpada … Continue reading Šta donosi nova strategija upravljanja otpadom 2019-2024.