Opasan industrijski otpad – visoka cena izvoza, a još veća odlaganja na deponije

Šta se dešava sa industrijskim otpadom, i pre svega sa opasnim otpadom, u nastavku serijala „Srbija – od smetlišta do cirkularne ekonomije“ razgovarali smo sa Markom Rokvićem i Sinišom Mitrovićem