Događaji

Konferencija i sajam Zelena ekonomija - mogućnosti i šanse

15.09.2017. | Visoko, Bosna i Hercegovina

5. Sajam energetike

20.09.-24.09.2017. | Budva, Crna Gora

Konferencija Ka net zero gradnji

27. septembar 2017. | Beograd, Srbija

CROENERGY2017 Samit o finansiranju i ulaganjima u održivu energiju

03.10-04.10.2017. | Energetski centar Bračak, Zabok, Hrvatska

10. Balkanski energetski finansijski forum

30. oktobar 2017. | Beograd, Srbija

RENEXPO® BIH

8-9. novembar 2017 | Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Hydropower Balkans 2017

15-17. novembar 2017 | Podgorica, Crna Gora